Home » Boj o talenty » CO NOVÉ ZAMĚSTNANCE DO FIRMY PŘIVEDE A CO JE TAM UDRŽÍ?
Boj o talenty

CO NOVÉ ZAMĚSTNANCE DO FIRMY PŘIVEDE A CO JE TAM UDRŽÍ?

Dle současných výzkumů jsou to tato kritéria:

 • Stabilita firmy
 • Možnost profesního a osobnostního rozvoje
 • Možnost kariérního postupu
 • Zajímavé produkty a služby
 • Tým kvalitních lidí
 • Možnost stálé inovace
 • Dobré klima firmy

Co nové zaměstnance do firmy přivede a co je tam udrží?
Jde o celý komplex okolností, které by spolu měly úzce souviset a provázet zaměstnance po celou dobu působení v dané instituci: srozumitelné přijímací řízení, které jasně „nastartuje“ zájem kandidáta o spolupráci a rychlé zapojení se do aktivit firmy. Adaptační období, kdy cítí, že je ve firmě vítán, má někoho, kdo mu odpovídá na otázky, podporuje ho, pomáhá mu ve vrůstání do týmu apod. Zároveň má ale nový zaměstnanec díky systematické péči šanci se rychle zapracovat a získat stabilní postavení v pracovním procesu, do kterého byl včleněn. S tím souvisí i jasné povědomí o nárocích na jeho odbornost i osobnost, znalost systému průběžného rozvoje, školení a tréninků, který mu bude nabídnut, porozumění systému hodnocení a odměňování, který je pro něho naplánován, a samozřejmě i postupného profesního a osobnostního růstu a kariérního rozvoje v každé pozici.

K vybavenosti pracoviště patří často jako samozřejmost notebook ke stálému využití, mobilní telefon s paušálním tarifem a další „výbava“, kterou má zaměstnanec k dispozici často i mimo kancelář.

Benefity, které dnes jsou považovány za standard, jsou obvykle stravenky nebo různé druhy příspěvků na jídlo, dále pití na pracovišti zdarma, a to nejen v horkých měsících, příspěvek na dopravu, případně zajištění dopravní obslužnosti firmou, nebo získání služebního auta (podle dané pozice a jejích nároků. Benefitem je pak i osobní využití služebního vozu). K vybavenosti pracoviště patří často jako samozřejmost notebook ke stálému využití, mobilní telefon s paušálním tarifem a další „výbava“, kterou má zaměstnanec k dispozici často i mimo kancelář.
Běžně předpokládaným benefitem je i příspěvek zaměstnavatele na spoření k důchodu a často i různé druhy pojištění. Některé přímo souvisí s výkonem práce, která je fyzicky náročná, nebo dokonce nebezpečná, jindy jde o skutečný benefit, zajišťující například i určitou částku na životní pojištění.
Méně jsou v některých firmách v současné době oceňovány benefity typu placených permanentek do sportovních a relaxačních zařízení nebo peněžní poukázky například k Vánocům. Někteří zaměstnanci toto vnímají pozitivně, někteří naopak jako něco, co není benefitem. Záleží samozřejmě i na věku a genderu zaměstnance, dále na pozici a lokalitě, kde firma působí.
Opět se naopak vracejí příspěvky zaměstnavatele na letní či zimní tábory dětí zaměstnanců nebo na jejich kroužky.

Nejmodernějším trendem se však stal benefit umožnění psa na pracovišti.

Předškolní zařízení

V nedávné době se stala významným benefitem nabídka předškolního zařízení pro děti zaměstnanců, v současné době naopak přestává být o tento benefit na mnoha místech zájem. Nejmodernějším trendem se však stal benefit umožnění psa na pracovišti. Mnohé firmy také zřídily ve svých areálech relaxační centra, kam mohou zaměstnanci v průběhu pracovní doby odejít a aktivně chvíli odpočívat. Jsou jim nabízeny nealkoholické bary, kam si mohou přivést na krátkou návštěvu i někoho z přátel nebo rodiny, dále malé fitcentrum s rotopedem, biliárem, šipkami nebo jinou výbavou. Často zde bývají i „televizní pytle“ nebo velké relaxační balony, aby mohli zaměstnanci dát na chvíli odpočinout zádům a relaxovat.
Opět je vnímána jako zajímavý benefit nabídka bydlení ve služebních bytech (s příplatky nebo bez dalších příplatků zaměstnavatele) nebo v rodinných domcích. Zde jde ale zatím podle našeho průzkumu o „ojedinělé vlaštovky“.

Další vzdělávání

K dlouhotrvajícím benefitům patří zajištění a různá úroveň příspěvků na jazykové vzdělávání včetně pracovního času, ve kterém často toto vzdělávání probíhá. Podobný trend mají v současné době i jiné typy vzdělávání, týkající se zejména profesního rozvoje zaměstnance a tzv. vkladu do jeho budoucnosti. Mohou to být ale také služební cesty do exotických destinací na veletrhy a jiné profesní výstavy či prezentace, které zaměstnanci nejen nabízejí informace o nejnovějším vývoji v jeho oboru, ale zároveň mu umožňují navštívit místa, kam by asi sám necestoval.
U nejmladších zaměstnanců se ve větší míře než dosud osvědčují jako benefity stáže a výměnné pobyty nebo profesní vzdělávání na podobných pracovištích v cizině. Na popularitě získává také možnost zvyšování kvalifikace studiem při zaměstnání.
Jistě bychom našli i další příklady zajímavých benefitů, které nejsou vnímány jako samozřejmost, ale naopak motivují zaměstnance a přesvědčují je, že se firma zajímá o každého jednotlivce, že jí na něm záleží a že bude i nadále hledat zdroje toho, co zaměstnance odmění a zároveň obohatí v profesním i osobnostním vývoji.

Mladí lidé preferují

 • projektové řízení
 • týmovou spolupráci v hybridních týmech
 • flexibilní prostředí
 • průběžný rozvoj a výzvy
 • respekt k jejich osobnosti

To jsou podněty, ze kterých můžeme jako personalisté vyjít a úspěšně hledat nové možnosti propojení firmy a zaměstnanců tak, abychom společně plnili své úkoly dobře, rychle a s chutí.

Další článek