Home » Boj o talenty » CO OČEKÁVAJÍ STUDENTI OD SVÝCH BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ?
Boj o talenty

CO OČEKÁVAJÍ STUDENTI OD SVÝCH BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ?

Průzkumu se každoročně účastní 8 – 11 tisíc studentů všech ročníků (od bakalářských, po PhD. studenty), z více než 50 českých vysokých škol. Ředitel studie, Ing. Jakub Hořický, shrnuje výsledky 7. ročníku studie a pohled studentů na tuto problematiku následovně: “Čeští vysokoškoláci jsou díky aktivitám společností již při svém studiu velmi dobře informovaní o možnostech, které jim společnosti nabízí a tak jsou na své budoucí pohovory dobře nachystáni. Vědí, jaký mohou přibližně očekávat nástupní plat a tak pro nás není překvapení, když se jich na tuto otázku zeptáme. Je zde samozřejmě vidět velký rozdíl mezi Prahou a regiony a zároveň také mezi studenty ekonomických oborů a těch technických.”

Studentské časopisy
Pokud se dnešních vysokoškoláků zeptáme, kde si hledají informace o svém budoucím uplatnění, tak nás nic zásadního nepřekvapí. Do popředí se samozřejmě dostávají doporučení od přátel, známých a kamarádů, následované pracovními servery a webovými stránkami firem, což samozřejmě odpovídá dnešní době vysoké internetové gramotnosti. “Zajímavá je určitě vysoká pozice studentských časopisů a tištěných materiálů distribuovaných na školách. Je to dáno zejmána tím, že dnes funguje tzv. ‘obrácená reklamní slepota’ kdy jsou studenti přesyceni reklamními sděleními, která jsou na ně chrlena z on-line světa a tak k tomu off-line tištěnému unikají si něco zajímavého přečíst a dozvědět se. Navíc je určitě kvalita tištěných médií distribuovaných studentům na velmi vysoké úrovni, musí prostě zaujmout” dodává Jakub Hořický.

Trend je dnes takový, že se studenti zajímají celkem do hloubky, jak bude jejich práce vypadat, s kým budou pracovat a hlavně na čem se budou podílet.

Orientace na trhu práce
Další zajímavou oblastí jsou jistě aktivity společností, které studenty zajímají a pomáhají jim orientovat se na trhu práce. Do popředí se zde dostávají zejména tzv. “kontaktní” aktivity, kde mají studenti možnost se s firmami potkat přímo tváří v tvář, pohovořit si se zaměstnanci o konkrétní náplni práce a podívat se do firem, jak to tam vlastně opravdu funguje. “Trend je dnes takový, že se studenti zajímají celkem do hloubky, jak bude jejich práce vypadat, s kým budou pracovat a hlavně na čem se budou podílet. Chtějí si toho dopředu co nejvíce ’osahat’ aby věděli, do čeho jdou” potvrzuje Hořický a zároveň dodává: “samozřejmě jsou nejžádanější aktivitou praxe, stáže a trainee programy, protože ty to splňují absolutně nejlépe. Na druhou stranu i individuální akce, dny otevřených dveří, nebo zajímavé přednášky a prohlídky ve firmách jsou skvělou šancí pro firmy, jak se odlišit a upoutat pozornost.”

Ze strany vysokých škol je zde jasná úloha zjednodušit propojování studentů se svými budoucími zaměstnavateli a to právě pořádáním Veletrhů pracovních příležitostí, nebo různých doplňkových zajímavých akcí a zejména umožnit studentů absolvovat dlouhodobé praxe nebo stáže ve firmách již při studiu. “Stávající systém vzdělávání klade velký důraz na odsezené hodiny v posluchárně a na seminářích, ale nedává studentům možnost dostat se do praxe a zažít si na vlastní kůži to, co se ve škole učí a na co je vlastně škola připravuje” tvrdí Hořický.

Další článek