Home » Boj o talenty » KDE BY SE STUDENTI ČI BUDOUCÍ ABSOLVENTI MĚLI UCHÁZET O PRÁCI?
Boj o talenty

KDE BY SE STUDENTI ČI BUDOUCÍ ABSOLVENTI MĚLI UCHÁZET O PRÁCI?

Cílem studie je poskytnout jedinečné údaje celému studentskému vysokoškolskému světu, kdo jsou TOP Zaměstnavatelé a kde by se studenti, budoucí absolventi, měli ucházet o práci. Studie zároveň naznačí firmám, jak se stát preferovaným zaměstnavatelem.

METODIKA STUDIE
Studenti vyplňují odpovědi na otázky studie v online dotazníku. Dotazník byl připraven výzkumnou agenturou GFK ve spolupráci s organizátory průzkumu. Při přípravě dotazníku byly využity profesionální zkušenosti sociologů GFK a know-how z předchozích 7 ročníků. Pořadí společností v jednotlivých kategorií je stanoveno dle výsledků výplněných dotazníků. Každý rok probíhá revize otázek v průzkumu, která reflektuje trendy v oblasti zaměstnávání studentů a absolventů vysokých škol.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE – Celkový počet respondentů byl 10 724. Odpovědi rozděleny podle ročníků studia

JAKÝ TYP PRACOVNÍHO ZAMĚŘENÍ PO SKONČENÍ ŠKOLY MYSLÍTE, ŽE BUDETE UPŘEDNOSTŇOVAT?

PLATOVÁ OČEKÁVÁNÍ STUDENTŮ (v Kč hrubého měsíčně)

TRENDOVÉ POSUNY PLATŮ ZA POSLEDNÍ 2 ROKY

4 DŮLEŽITÉ FAKTORY PRO STUDENTY PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNAVATELE

Další článek