Home » Boj o talenty » MŮŽE PRÁCE BAVIT VŠECHNY ZAMĚSTNANCE?
Boj o talenty

MŮŽE PRÁCE BAVIT VŠECHNY ZAMĚSTNANCE?

Je pro nás důležité, aby naši zaměstnanci (bez ohledu na pracovní pozici, věk či místo výkonu práce) byli spokojení. Vyvstává tedy otázka, jestli je vůbec možné vytvořit v takto rozmanité společnosti firemní kulturu, prostředí a podmínky, aby práce bavila každého zaměstnance? Vloni jsme mezi našimi zaměstnanci provedli několik průzkumů, abychom zjistili, co je na jejich práci baví. Jeden rys byl společný prakticky všem: naši zaměstnanci jsou jednoznačně hrdí na produkty, které vyrábíme.

Pečujeme o naše zaměstnance stejně jako o kvalitu našeho piva. Jsou totiž to nejcennější, co máme.

Láska ke značce, kterou budují, je důležitým aspektem určujícím spokojenost zaměstnance. Druhým neméně důležitým faktorem je přátelská a neformální atmosféra ve firmě. Tu si také pochvalovala většina dotázaných. Nejmladší skupina zaměstnanců, čerství absolventi, zase oceňuje zejména možnost stále se učit něco nového a  zdokonalovat své dovednosti. Baví je rychle přebírat zodpovědnost za svěřené úkoly a  projekty, možnost přicházet s originálními nápady a vylepšovat stávající postupy. Jako faktor spokojenosti také zmiňují rychlé navázání vztahů s kolegy a ochotu zkušenějších členů týmu poradit a pomoci. Důležitá je pro ně i  důvěra nadřízených a  možnost hned od začátku prezentovat svou práci ostatním týmům, případně se seznamovat s klienty.

V  průzkumech oslovujeme i  nejvyšší vedení společnosti – pro jejich spokojenost jsou zásadní faktory jako atmosféra důvěry, férovost a transparentnost ve firmě, orientace na týmovou práci, respekt ke každému zaměstnanci nebo možnost rozhodovat o  budoucím směřování firmy. Důležitý je také soulad firemních hodnot s  vlastními hodnotami manažerů, tedy stejný náhled na etické jednání společnosti a její důraz na trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí. A v neposlední řadě také obrovská hrdost na naše produkty.

Důležitý je také soulad firemních hodnot s  vlastními hodnotami manažerů, tedy stejný náhled na etické jednání společnosti a její důraz na trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí.

Co je tedy z  pohledu firmy třeba dělat, aby práce bavila – když ne úplně všechny zaměstnance, tak alespoň naprostou většinu? Kromě klasických nástrojů, jako je systém odměňování, široká škála firemních benefitů a  možnost vzdělávání a kariérního růstu, je nesmírně důležité udržovat přátelskou atmosféru na všech našich pracovištích a ve všech týmech. K tomu primárně přispívají manažeři na všech úrovních, kteří sami musí jít příkladem a  podporovat vzájemný respekt a spolupráci. A pro výběr nových zaměstnanců je pak důležité sledovat nejen jejich znalosti a  zkušenosti, ale i  jejich osobnostní vlastnosti, aby se snadno ztotožnili s naší firemní kulturou. Pracovat v  Prazdroji totiž nutně neznamená, že musíte pít pivo, ale je důležité mít rád naše značky a  souznít s  naší filozofií. A  my se pak snažíme vytvořit takové podmínky a  atmosféru, aby lidi bavilo u nás pracovat.

Další článek