Mileniálové
JSOU MILENIÁLOVÉ REVOLUČNÍM PRVKEM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN NA PRACOVIŠTÍCH?
V diskuzi s Janem Emlerem z Dolleru, Janem Klusoněm z Proudly a Kateřinou Brikciovou z Providentu jsme dospěli k názorům, jak se nahlíží na dnešní generaci mladých lidí  a co je pro ně prioritou; a to jak ze strany zaměstnanců, tak zaměstnavatelů.