Home » Domov » Žádné jídlo nazmar – boj Česka proti plýtvání potravinami
boj proti plýtvání potravin

Žádné jídlo nazmar – boj Česka proti plýtvání potravinami

Pojďme se podívat na následující čísla. Věděli jste, že 1 miliarda lidí po celém světě strádá a trpí hlady? Na druhé straně je alarmujícím hlášením to, že 1/3 ze všech vyprodukovaných potravin se ročně vyhodí do koše. Problém zde visí nejen v nespotřebovaných potravinách, ale také ve ztrátě 22 bilionů korun.

Tyto statistiky rozjely rozsáhlé diskuze v médiích a potravinových řetězcích včetně řetězce Tesco Store. Tesco, v čele s Patrikem Dojčinovičem, je jednou ze společností, které se aktivně zapojuje do snahy proti plýtvání potravinami a sleduje data a statistiky během posledních 5 let. Díky tomu se Tescu podařilo zredukovat odpad až o 30 %.

Zbytkoláda
_____________________________

Podle Dojčinoviče se nejvíce vyhazuje pečivo, ovoce a zelenina, protože zákazníci obvykle kupují více, než ve skutečnosti spotřebují, proto Tesco například ruší akce 1+1 zdarma. Přebytky potravin se snaží využít efektivně, a to například formou darováním potravinovým bankám.

Aktuálně je v České republice 15 potravinových bank, které zachraňují potraviny, které by se staly odpadem. Tyto banky fyzicky svážejí přebytky a spolupracují tak se všemi řetězci, které mají rozlohu provozovny více než 400 m2. Počátečním problémem bylo to, že všechny potravinové banky začínaly bez finanční podpory. To se změnilo díky podpoře Ministerstva zemědělství, které poskytlo bankám fond. Potravinové banky neprospívají pouze redukcí přebytků, ale zároveň i značnou pomocí životnímu prostředí.

Konference Tesco
_____________________________

Ušetření životního prostředí ve spojitosti s plýtváním potravinami bylo na konferenci jedno z dalších diskutovaných témat, ke kterému se také vyjádřil Jaromír Manhart za Ministerstvo životního prostředí. Ve svém proslovu oznámil, že ve vládě jsou stanoveny jasné cíle, které spočívají v úpravě legislativy a prosazení nového zákonu o odpadech, který by redukoval počet skládek a podporoval recyklaci.

Je nutno dodat, že v současnosti existuje mnoho projektů, které se tématem plýtvání potravinami zabývá, včetně Redport či Bezezbytku. Tyto projekty pořádají workshopy a edukativní programy, kterých se veřejnost může zúčastnit. Tím nejvyšším cílem je zároveň zvýšit informovanost a zájem společnosti. Všichni řečníci se na konci shodují na tom, že tyto snahy v boji proti plýtvání budou v České republice nadále pokračovat a v budoucnosti se toto úsilí ještě navýší.

Další článek