Home » Kariéra » Podporovat zaměstnanost mladých se vyplatí
absolventi

Podporovat zaměstnanost mladých se vyplatí

I když počet mladých lidí bez zaměstnání už několik let v meziročním srovnání klesá, věnuje jim ÚP ČR zvýšenou péči a podpora zaměstnanosti této cílové skupiny stále patří mezi jeho priority. V rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti a také cílených projektů, financovaných jak z evropských tak i národních peněz, může ÚP ČR poskytnout zaměstnavatelům, kteří přijmou do pracovního poměru absolventa nebo mladistvého do pracovního poměru, příspěvky např. na mzdové náklady.

Pracovníci IPS realizují skupinová a individuální poradenství pro žáky základních a studenty středních škol a učí je, jak správně vyhledávat pracovní pozice, napsat životopis, motivační dopis či se připravit na přijímací pohovor.

Za zmínku určitě stojí 11 regionálních projektů pod souhrnným názvem „Záruky pro mladé v …. kraji“. Ty realizuje ÚP ČR už třetím rokem ve vybraných regionech, a to v rámci OP Zaměstnanost. Celkem má úřad k dispozici 1 150 mil. Kč. Dosud do něj vstoupilo 6 137 absolventů a mladých lidí z celé ČR a 3 632 z nich už podepsalo pracovní smlouvu. Spolupráce ÚP ČR a zaměstnavatelů je založena na poskytování mzdových příspěvků na společensky účelná pracovní místa (SÚPM). Prozatím úřad takto poskytl téměř 424 288 tis. Kč.

A jak projekty fungují v praxi? Vytipované uchazeče osloví ÚP ČR a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou u konkrétního zaměstnavatele.

A jak projekty fungují v praxi? Vytipované uchazeče osloví ÚP ČR a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou u konkrétního zaměstnavatele. Doba takto sjednané podpory trvá minimálně 6, maximálně 12 měsíců. Při výběru uchazečů do odborných praxí spolupracují krajské pobočky ÚP ČR nejen se zaměstnavateli v regionu, ale vychází i z konkrétní nabídky volných pracovních míst a požadavků tamních podniků na kvalifikaci, znalosti a možnosti nových pracovníků. V případě, že ÚP ČR uzavře vzájemnou dohodu se zaměstnavatelem, může mu poskytnout na vytvořené SÚPM měsíční příspěvek na celkové mzdové náklady, a to až do výše 24 000 Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Jedná se o efektivní formu podpory zaměstnanosti mladých, jejímž prostřednictvím může absolvent nebo mladistvý získat tolik potřebnou praxi a zaměstnavatel si ho může tzv. vyzkoušet. Ideálním výsledkem pak je, když zaměstnavatel takového člověka přijme do trvalého pracovního poměru.

ÚP ČR spolupracuje v tomto ohledu i se školami.

ÚP ČR spolupracuje v tomto ohledu i se školami. Jejich zástupci se dozvídají, jaké služby ÚP ČR poskytuje a jak je mohou klienti využít. A praktické rady, jak postupovat při volbě povolání nebo třeba hledání pracovního uplatnění se mladí lidé dozvídají též v rámci Informačních a poradenských středisek (IPS), besed na školách nebo burz práce, které v hojném počtu ÚP ČR pořádá po celé republice. Pracovníci IPS realizují skupinová a individuální poradenství pro žáky základních a studenty středních škol a učí je, jak správně vyhledávat pracovní pozice, napsat životopis, motivační dopis či se připravit na přijímací pohovor.

To vše je pro mladé lidi, kteří stojí na startu své pracovní kariéry, velmi důležité. A ÚP ČR se jim v tomto okamžiku snaží maximálně pomoci. Podstatné ale také je, aby i oni sami byli při hledání zaměstnání aktivní a zajímali se o informace, které jim budou ve vstupu na pracovní trh přínosem.

Co říci závěrem? Trendem dnešní doby je smíšený kolektiv. Právě ten je nejefektivnější variantou pracovních skupin. Starší lidé mají neocenitelné zkušenosti a také přiměřený nadhled, navíc jsou loajální. Oproti tomu jejich mladí kolegové nejsou zatížení tzv. provozní slepotou, mají nadšení a nebrání se inovacím. To vše může velmi významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firem.

Další článek