Home » Kariéra » Vzdělávání: Oblast, kde se zájmy firem potkávají se zájmy zaměstnanců
absolventi

Vzdělávání: Oblast, kde se zájmy firem potkávají se zájmy zaměstnanců

Potřeba školení se nevyhýbá žádnému odvětví, a řada firem na ně oprávněně vydává značné částky. Na rozvoji nových schopností zaměstnanců není rozumné šetřit dokonce ani v dobách krize: představuje totiž jeden z nejdůležitějších prostředků, umožňujících podniku jeho problémy překonat. Efektivita investic do vzdělávání zaměstnanců proto často přesahuje efektivitu jiných podnikových výdajů, od kterých si firmy slibují pomoc, například výdajů na marketing.

Dobří pracovníci, o které spolu firmy soupeří, si zaměstnavatele nevybírají jen podle platu.

Firemní vzdělávání jako benefit
Vzdělávání zaměstnanců je i jednou z cest, jež brání riziku, že podnik své schopné a výkonné zaměstnance ztratí. K jejich udržení totiž zpravidla nestačí, je dostatečně zaplatit. Dobří pracovníci, o které spolu firmy soupeří, si totiž zaměstnavatele nevybírají jen podle platu. O své profesní dráze i vývoji kariéry uvažují z douhodobějšího hlediska, a při volbě zaměstnání berou ve zvýšené míře v úvahu možnosti dalšího vzdělávání a rozšiřování své kvalifikace. Nemusí přitom jít jen o přímou nabídku kurzů či tréninků. Často je pro ně  důležitá i možnost získat širší pracovní zkušenosti přímo při práci, ať již formou účasti na odborně zajímavých projektech či stážích, práce v inspirativním prostředí, možnosti získávat nové odborné podněty od svých spolupracovníků a nadřízených apod. I tyto okolnosti však často závisejí především na významu, který firma vzdělávání svých zaměstnanců přisuzuje, a důrazu, který na ně klade.

Úspěšný zaměstnanec = spokojený zaměstnanec
Pro zaměstnance navíc vzdělávání není jen jedním z řady benefitů, které jim zaměstnavatel poskytuje. Není totiž „jen“ nástrojem, jak si zvýšit svou kvalifikaci či podpořit svou cenu na trhu práce. Je i prostředkem jak dlouhodobě zvýšit svou pracovní úspěšnost a spokojenost, a to bez ohledu na oblast působení. Pracovníci, kteří jsou vzhledem ke svým vyšším schopnostem ve své práci úspěšnější, jsou totiž ve většině případů i spokojenější. Nejen proto, že si více vydělají. Spokojenost jim přinášejí i jejich lepší pracovní výsledky, a často i povaha a prostředí jejich práce.

Na rozdíl od jiných benefitů je vzdělávání totiž jednou z mála „zaměstnaneckých výhod“, která s sebou přináší i vyšší motivaci a produktivitu zaměstnanců.

Z hlediska zaměstnavatele je proto vzdělávání možností, jak spokojenost svých zaměstnanců zvýšit skutečně efektivně. Na rozdíl od jiných benefitů je totiž jednou z mála „zaměstnaneckých výhod“, která s sebou přináší i vyšší motivaci a produktivitu zaměstnanců.  Neplatí to však pochopitelně vždy a všude. Předpokladem je, že vzdělávání zaměstnanců je správně zaměřeno a používá metody, které jsou nejen účinné, ale i zajímavé. Patří k nim především ty, které nabízejí možnost učit se na základě vlastní aktivity. Tedy nikoli jen nasloucháním, ale především vlastním řešením a vykonáváním nových a složitějších úkolů.

Další článek