Home » Mileniálové » David Kovalský: Nápad má nulovou hodnotu, pokud není podepřený strategií
budování startupu

David Kovalský: Nápad má nulovou hodnotu, pokud není podepřený strategií

Myslíš, že lidé mají přehled o tom, na koho se obrátit o pomoc při budování startupů nebo v případě, že v podnikání už si neví rady, ztrácí motivaci a naději?
Možností podpory jsou dnes desítky, ale je jednoduché se v nich ztratit. Většina mých klientů z časových důvodů rezignovala na studium podmínek. Jsou pak překvapeni, jak je jednoduché získat přesně to, co potřebují. Hledají přenos zkušeností, otevření dveří a samozřejmě peníze. Prošel jsem si vlastními startupy včetně prodeje, běžně sedím v porotách v rámci Evropy a během konzultací vidím stále to samé: našim startupům chybí nástroj, jak překročit vlastní stín. Už od začátku pracovat s lidmi, kteří nejenom uspěli, ale umí úspěch stabilně replikovat.

Dobrý mentor kombinuje prvky mentoringu (předávání zkušeností z vlastního podnikání) s prvky koučinku (kladení složitých otázek a dekompozice problémů).

Jak se takový mentor hledá?
V začátcích jednoduše – mentorů, koučů a poradců v statupech je jen v ČR blízko deseti tisícům. Jenže když budu dělat stejné aktivity jako většina, dostanu se pouze k průměrným výsledkům. Má-li startup vysoké cíle, musí najít mentory a poradce, kteří jsou výjimeční. Nejen v sebeprezentaci, ale přidanou hodnotou pro startup – a mít za sebou stabilní výsledky. Mentor je investice na dlouhý horizont, vyžaduje zpočátku vlastni energii. Byť mám ve svém osobním kruhu špičkové lidi z ČR, pro vlastní rozvoj využívám téměř výhradně mentory ze zahraničí.

S čím mentor běžně pomáhá při realizaci nápadu, s čím vším se na něj podnikající člověk s inovativní myšlenkou může obrátit?
Dobrý mentor kombinuje prvky mentoringu (předávání zkušeností z vlastního podnikání) s prvky koučinku (kladení složitých otázek a dekompozice problémů). Často má také expertní znalosti v oblasti, kde působí či působil. To je vhodné u specifických segmentů jako třeba zdravotnictví nebo finance. Když jako mentor svému projektu věřím, propojuji jej dál na ty nejlepší lidi v daném segmentu. Mentor by rozhodně neměl za tým vykonávat práci nebo být jediným zdrojem pokroku. Dobrý mentor zná své hranice, a pokud dostane dotaz, na který nedokáže kvalifikovaně odpovědět, odkáže na specialistu.

Dobří umělci kopírují, skvělí umělci kradou.

V jaké fázi projektu by se mentor měl vyhledávat?
Mentor je nutnost od prvního kroku. Když se chci naučit plavat, můžu se plácat sám, nebo si vzít trenéra, který pravidelně vychovává vítěze. Bude to levnější a rychlejší. Třeba i ve zjištění, že vzhledem ke svým možnostem a konkurenci na olympiádu nepojedu. Mentoři a poradci jsou klíčem k odlišení se od konkurence.Dobří umělci kopírují, skvělí umělci kradou. Od VŠ profesora se nejpravděpodobněji naučím, jak uspět v akademické sféře, od osobnostního kouče, jak koučovat, více než jak uspět, od podnikatelského mentora, jak vybudovat udržitelnou společnost a jak znalost udržet uvnitř struktury.

Začínal jsi někdy s projektem, kterému jsi úplně nevěřil, že bude úspěšný, a opak byl pravdou?
Nikdy nebudu pracovat s projektem, kterému nevěřím. Pro všechny své projekty dýchám a neustále o nich mluvím. Nejde to jinak – mentorství není o okamžitých penězích, ale o dlouhodobém horizontu. Odmítám devět z deseti žádostí o spolupráci z důvodů nezralosti projektu. Je nutné mít čas řešit strategické otázky, business plán a mít ochotu přiznat si, že nemám pravdu. Budoucnost nelze předpovídat, lze se ale připravit tak, abych mohl dobře reagovat na to, co se děje v přítomnosti.

Dobrá strategie má jasnou identifikaci problému či výzvy.

Kdy člověk pozná, že má nápad, který stojí za realizaci?
Nápad má nulovou hodnotu, pokud není podepřený strategií, kterou můžu validovat, že je úspěšná. Startupy často nemají strategii žádnou. Tady se neliší od středních firem a korporací. Zaměňují často vlastní cíle a vizi za strategii. Dobrá strategie má jasnou identifikaci problému či výzvy – jak interní, tak zákazníků – přístup k řešení a konkrétní aktivity. Se „strategií“ typu „budeme nejlepší, budeme nejvíc pracovat a porosteme 20 % za rok“ pracovat nejde. Slýchávám: „až budeme mít čas, tohle vyřešíme.“ Připomíná mi topiče, který stojí před kamny a opakuje jim, že až zatopí, nahází do nich dřevo.

Další článek