Home » Odpovědné Česko » COLGATE UVEDL NA TRH SVOU PRVNÍ 100 % RECYKLOVATELNOU ZUBNÍ PASTU
Odpovědné Česko

COLGATE UVEDL NA TRH SVOU PRVNÍ 100 % RECYKLOVATELNOU ZUBNÍ PASTU

Komunální odpad představuje pouze jednu šestinu z celkového množství vyprodukovaného odpadu. Pokud k němu přičteme i průmyslový odpad, tak na jednoho Čecha připadá více než 2,6 tuny odpadu ročně.

Proto je důležité hledat způsoby, jak začít žít udržitelněji a odpovědněji k životnímu prostředí. Tříděním odpadu pro recyklaci můžeme ušetřit miliardy tun vytěžených surovin.

Velkým environmentálním problémem zůstávají plasty a jejich recyklace. Například tuby zubních past, jichž se na světě spotřebuje asi 20 miliard ročně, se vyrábějí z kompozitních materiálů – to znamená, že obsahují různé vrstvy, které se od sebe nedají snadno oddělit, a tedy ani recyklovat.

Společnost Colgate chce pomáhat lidem na cestě k udržitelnosti. Jako první uvedla na trh zubní pastu zabalenou do recyklovatelné plastové tuby.

Češi ročně vyprodukují více než 3,7 milionu tun komunálního odpadu, což představuje asi 350 kg na osobu. Pokud ho nebudeme třídit, skončí na skládkách. Separováním odpadu a odpovědnou volbou obalových materiálů pomůžeme nejen přírodě.

Pro výrobu této tuby byl použit polyethylen s vysokou hustotou (HDPE), snadno recyklovatelný plast. Pokud odpad správně nevytřídíme, případně pokud se nedá recyklovat, skončí na skládkách.

Pouze při správném vytřídění se původní materiál může recyklovat – tedy vrátit zpět do oběhu a znovu použít, což je velmi důležité, protože naše planeta nemá neomezené zdroje. Sklo nebo kovy lze recyklovat donekonečna.

U jiných materiálů to však možné není. Existuje množství výrobků, které si sice můžeme koupit i bez obalu, avšak pro další množství produktů a zboží je obal nezbytný, ba přímo prospěšný a chrání ho před poškozením či znehodnocením.

Podstatné je, aby si lidé uvědomovali důležitost obnovování zdrojů a kupovali produkty v obalech, které je možné recyklovat. Díky recyklaci můžeme zajistit, že se použitý obal nestane nepotřebným odpadem, ale vstupní surovinou pro výrobu nového výrobku. Takto jednoduchým způsobem pomůžeme k ochraně životního prostředí.

Next article