Domovská stránka » Odpovědné Česko » JAKOU STRATEGII TRVALÉ UDRŽITELNOSTI MÁ JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ?
Sponzorováno
Proč je pro vás společenská odpovědnost důležitá?

Potraviny tvoří nedílnou součástí životů všech lidí na planetě a potravinářský sektor má významný globální dopad. Udržitelnost, etická živočišná produkce, ochrana přírodních zdrojů, neplýtvání potravinami a obalovými materiály, zmírňování dopadů klimatické změny, propagace zdravého životního stylu, ale také rozvoj firemních hodnot a kultury, podpora diverzity a rovných příležitostí či podpora komunit a regionů – to vše a mnoho dalších jsou klíčové výzvy, kterým dnes čelíme mimo jiné i v Bille.

Rozhodli jste se ustoupit od papírových tašek. Proč?

Jsme si vědomi toho, že část našich zákazníků může vnímat tento krok rozpačitě. Společnost Billa však věří, že nákupní tašky mají sloužit k opakovanému použití. Pokud se snadno recyklují a při jejich výrobě se používají recyklované materiály, jejich environmentální stopa je při správném vytřídění nižší než u tašky z papíru či bavlny. Současně si však uvědomujeme, že plasty mnohdy skončí ve volné přírodě, kde způsobují nemalé škody.

Chceme proto nejen podporovat sběr pohozených odpadků, ale také se zamyslet nad jejich potenciálním dalším využitím. Od března jsme proto zařadili do nabídky tašky z recyklovaného polyesteru, který se vyrábí z odpadu vyloveného ze světových oceánů. Taková taška tak snižuje množství plastového odpadu ve volné přírodě. Navíc je tento odpad přeměněn na produkt s další užitnou hodnotou, čímž šetří primární zdroje potřebné pro výrobu nové tašky. Takto se nám daří naplňovat princip cirkulární ekonomiky.

Na jaké další oblasti udržitelnosti se soustředíte?

Jednou z významných priorit udržitelného rozvoje je pro nás bezpochyby zvyšování kvality života hospodářských zvířat. Jako první obchodní řetězec jsme se zavázali k tomu, že do konce roku 2023 ukončíme prodej vajec z klecových chovů.

Původní závazek deklarovaný společností Billa i ostatními řetězci (tedy ukončit prodej klecových vajec do roku 2025) tak naše společnost zvládne splnit dříve. Věříme, že zákazníci tento krok uvítají. V našem sortimentu si již dnes mohou vybírat z vajec v biokvalitě, z volného výběhu či podestýlkového chovu. 

Podporujete nějakým konkrétním projektem i rozvoj českých regionů?

V roce 2017 Billa spustila v rámci strategie trvalé udržitelnosti projekt, který koresponduje s dlouhodobou vizí společnosti. Rádi bychom navrátili zpět do přírody ovocné stromy. Tyto stromy hrají klíčovou roli v zadržování vody v krajině, brání erozi půdy, podporují místní biodiverzitu, zpříjemňují mikroklima v okolí a v neposlední řadě poskytují své jedinečné plody a obnovují původní ráz české krajiny.

Dále jsme v našich prodejnách vyčlenili regály Billa Regionálně, v nichž nabízíme regionální výrobky. Nákupem těchto produktů zákazníci podpoří místní dodavatele, čím přispívají i ke snížení uhlíkové stopy díky kratší přepravě. Dlouhodobě také klademe důraz na lokální původ výrobků našich privátních značek. Právě za podporu lokálních a tuzemských produktů jsme loni získali mimořádné ocenění Ministerstva zemědělství.

Jaké další projekty v rámci společenské odpovědnosti plánujete?

Plánujeme se zaměřovat na dlouhodobou podporu cirkulárních a efektivních řešení. Jako příklad lze uvést využití plastových fólií, které dnes sbíráme v logistických centrech – můžeme je použít pro výrobu recyklovaných tašek. Plánujeme také podporu projektů bojujících proti plastovému znečištění ve volné přírodě.


Náš závazek k ukončení prodeje vajec z klecových chovů chceme rozšířit i o nepoužívání klecových vajec jako suroviny v produktech našich privátních značek. U nás v Bille věříme, že budoucnost potravinářství patří udržitelnosti a společenské odpovědnosti, takže řada dalších takových projektů se aktuálně připravuje.

Další článek