Domovská stránka » Odpovědné Česko » KRIZE UKAZUJÍ PRAVOU ODPOVĚDNOST FIREM
Sponzorováno

Epidemie COVID-19 s sebou přinesla řadu negativních dopadů, se kterými se budeme dlouho potýkat. Pojďme se ale podívat na ta pozitiva, která nám ukázala.

Home office lze aplikovat u mnohem více pracovních pozic, než se dříve pokládalo za možné. Videokonference se ukázaly být efektivním řešením s nižší uhlíkovou stopou než klasické meetingy. A došlo i ke změnám ve společnosti jako takové. Solidarita mezi lidmi a vzájemné darování roušek nás všechny až překvapilo.

Mnoho podniků se rozhodlo dělat dobré skutky – zejména pro hasiče, lékaře, zdravotníky či policisty, které zásobovali jídlem, pitím či pracovními pomůckami. Hodně z firem muselo vlivem epidemie zastavit výrobu, díky solidaritě a sociální sounáležitosti se ale často rozhodly spojit se svými konkurenty. Například výrobní giganti jako Siemens, Airbus a Ford začali spolupracovat s výrobcem zdravotnických prostředků Penlon, aby přizpůsobili jeho ventilátor pro rychlou sériovou výrobu.

Co se životního prostředí týče, produkce emisí v Evropě se snížila na třetinu a výrazně se zlepšila kvalita ovzduší. Vidíme, jak by mohlo vypadat naše ovzduší po transformaci na nízko emisní výrobu. Jedná se ale nejspíše jen o krátkodobý stav. Nezbytné vládní intervence, které znovu nastartují ekonomiku, mohou vést k situaci, kdy bude znečištění ještě vyšší, než bylo před pandemií.

Nesmíme však zapomínat, že kvůli současným problémům globálního oteplování, narušování životního prostředí a úbytku divoké přírody se zvířata dostávají do užšího kontaktu s lidmi, a tím se zvyšuje riziko přenosu jejich chorob na člověka. Zásahy do divoké přírody významně snižují i počty druhů, které mohou člověka před rizikem takové nákazy chránit.

Musíme proto myslet na pravděpodobně se opakující pandemie a zajistit, aby na ně právě naše firma byla připravena. Flexibilita v práci, mezifiremní partnerství či snižování uhlíkové stopy se může stát základem pro inovaci a novou konkurenceschopnost. Navíc být věrni hodnotám, které firma vyznávala před krizí, a to, jak se k nim postavila během krize, tvoří základ její reputace do budoucna. Pokud uváděla, že zaměstnanci jsou pro ni na prvním místě a během krize jim neposkytne potřebnou zdravotní pomoc, není to firma, u které budou spotřebitelé chtít dlouhodobě nakupovat.

Odpovědné a udržitelné chování je tak základem úspěchu firem teď jakož i v budoucnu, tak si ji během příští krize nezkazte.

Sandra Feltham,
Ředitelka Flagship CSR Consulting,
Prezidentka Business Leaders Forum

Další článek