Domovská stránka » Odpovědné Česko » OTEVŘENÁ ZAHRADA
Sponzorováno

Náklady na pořízení a na následný provoz budovy je nutno vnímat jako spojené nádoby. Pokud chceme dosáhnout úsporného provozu, je nutno při novostavbě i rekonstrukci budovy důkladně promyslet využití dostupných chytrých technologií, ověřených úsporných postupů a stavebně technických řešení. Vyšší finanční náklady na pořízení budovy se pak vrátí v podobě provozních úspor.

Nadace Partnerství se už v roce 2009 rozhodla jít ambiciózní cestou – radikální rekonstrukcí stávající historické budovy a realizací přilehlé moderní novostavby vytvořit administrativní komplex, jehož řešení bude splňovat principy šetrného přístupu k životnímu prostředí ve všech aspektech – od pasivní energetické bilance až po hospodárné zacházení se zdroji a surovinami jak při stavbě, tak během provozu.

Tak vzniklo Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství – komplex dvou pasivních budov o celkové podlahové ploše 2000 m2, který se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským komplexům v České republice.

Výčet použitých řešení, která přispívají k nízkým nákladům na provoz:
  • Kvalitní obvodový plášť: Budovy v areálu Otevřené zahrady se vyznačují velmi nízkou spotřebou energie na vytápění a chlazení. Ta je podmíněna vynikajícím zateplením budov, použitím kvalitních oken a pečlivým provedením samotné stavby ověřené tzv. Blow Door testem.
  • Zdrojem tepla i chladu pro budovy jsou tepelná čerpadla využívající hlubinné vrty. Teplo i chlad jsou rozváděny trubkami ve stropech (tzv. technologie aktivního betonového jádra) nebo pomocí výměníků v podokenních parapetech. Faktor přeměny primární energie dosahuje až 6 a náklady na temperování budov v průběhu celého roku se pohybují kolem 30 Kč/m2/rok.
  • Vzduchotechnika: Budovy jsou vybaveny vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací odpadního tepla, které zajistí vynikající kvalitu vzduchu při minimálních tepelných ztrátách.
  • Fotovoltaika: Na střeše jedné z budov jsou umístěny fotovoltaické panely o příkonu 19,5 kWp. Vyrobená elektrická energie pokryje půlroční spotřebu jedné z budov.
  • Zelená střecha: Jedna z budov je kryta intenzivní zelenou střechou. Vegetační vrstva střechy zabraňuje přehřívání budovy v letních měsících a pomáhá tak výrazně snížit náklady na chlazení budovy. Na dalších konstrukcích ověřujeme retenční schopnost extenzivních vegetačních střech
  • Dešťová voda: V areálu Otevřené zahrady je srážková voda zachycována a jímána do podzemní akumulační nádrže. Po přečištění a dezinfekci UV filtrem je využívána pro splachování toalet a zavlažování zahrady.
  • Měření a regulace: Provoz budov je řízen pomocí snímání mnoha parametrů vnitřního prostředí. Vše je vyhodnocováno jak s ohledem na kvalitu pracovního prostředí, tak z hlediska spotřeby energie.

Unikátem areálu Otevřené zahrady je i to, že bilance energií a vody jsou velmi podrobně sledovány více než 80 digitálními měřiči (některé výstupy jsou zobrazovány na veřejně přístupném webu). Díky tomu je dnes zřejmé, že finanční návratnost jednotlivých dílčích řešení se pohybuje v rozmezí 7-13 let. Investice do chytrých řešení se tak vyplatila. Otevřená zahrada slouží jako inspirace pro investory z veřejného i soukromého sektoru v jejich snaze o snižování provozních nákladů budov.

David Kopecký,
Media relations,
PR a komunikace

Další článek