Domovská stránka » Odpovědné Česko » PANDEMIE MŮŽE ČESKÉMU ŠKOLSTVÍ POMOCI, TEĎ TO ALE BOLÍ
Sponzorováno

Na zmírnění následků krize vyčlenila Nadace České spořitelny 30 milionů korun 

K jakému účelu jsou prostředky určeny?

Nadace České spořitelny se věnuje vzdělávání. Teď, když výuka probíhá na dálku, se ukazují dlouhodobé bolesti našeho školství a my na to reagujeme. Situace nejvíc dopadá na ty děti, které z různých důvodů nemají podmínky pro distanční výuku a jejichž rodinná situace se vlivem krize zhoršila. Také chceme mít jistotu, že stávající krize neotřese občanským sektorem, a nabízíme podporu našim dlouhodobým partnerům.

Ondřej Zapletal
ředitel Nadace
České spořitelny

Na jaké děti dopadá krize nejhůře?

Typicky jde o děti a rodiny, které na tom nebyly dobře už před krizí – děti z neúplných rodin, v ústavní péči, děti samoživitelek, žijící na ubytovnách, děti potýkající se s domácím násilím a podobně.

Co pro ně lze udělat?

Klíčové je mapovat jejich potřeby a reagovat na ně. Oslovujeme organizace, které s danými skupinami pracují a hledáme nejrozumnější cesty, jak jim pomoci. Konkrétně půjde třeba o distribuci počítačů do sociálně slabých rodin a do škol, IT podporu rodičů i učitelů, psychosociální pomoc a tak dále. Bez spolupráce mezi jednotlivými aktéry, jako jsou ministerstvo, školy a zřizovatelé, organizace poskytující psychosociální podporu a odborníci v oblasti vzdělávání i technologií, by pomoc nebyla natolik efektivní. Skvělou práci odvádí například Člověk v tísni nebo iniciativa Česko.digital.

Může mít krize i pozitivní dopady?

Věřím, že ano. Vidíme, s jak úžasnou energií se k novým výzvám staví učitelé, vznikají skvělé inovativní projekty, posilují se vztahy mezi rodiči a školou. Zároveň se obnažily dlouhodobé problémy, jako nedostatečné řízení školství na regionální úrovni, které ústí v nerovnosti v kvalitě vzdělávání. Věřím, že po krizi přijde větší ochota k systémovým změnám. Teď to bolí a ještě nějakou dobu to bolet bude, ale vyjdeme z toho jako lepší společnost.

Další článek