Domovská stránka » Odpovědné Česko » V ČASECH DOBRÝCH I ZLÝCH
Sponzorováno

Pandemie koronaviru zvedla obrovskou vlnu solidarity a chuti pomáhat. Štědrost po celém světě i v Česku ukázala, že se dokážeme sjednotit v časech dobrých i zlých.


Je nesmírně pozitivní sledovat, jak obrovskou moc štědrost má. Globální hrozba jako COVID-19 se dotýká každého člověka na této planetě. Stejně tak však tato hrozba představuje skvělou příležitost k tomu, abychom se jako společenství globálně spojili a bojovali proti společnému nepříteli.

V posledních dnech a měsících téměř každý Čech učinil nějaký dobrý skutek. Způsob, jakým nejen jednotlivci, ale i velké a malé společnosti zareagovaly na tuto krizi, se stal velkým mezníkem společenské odpovědnosti, který si budeme pamatovat celá desetiletí.

Pokud nepodnikneme zásadní kroky proti globálnímu oteplování, čeká nás další katastrofický scénář.

Během pár dní vznikly takové projekty, na jakých by se normálně pracovalo roky. Podniky po celém světě včetně Česka převzaly při řešení krize způsobené koronavirem hlavní roli, a to mnohdy s minimálními náklady a většinou zaměstnanců pracujících z domova. Nyní se veškerá pozornost zaměřuje na boj s touto novou hrozbou a na zmírnění ekonomické recese, která bude následovat.

V těchto těžkých časech je však nesmírně důležité zdvojnásobit dosavadní závazky v oblasti udržitelnosti. Nepolevit. Lidstvo i planeta čelí dalším obrovským výzvám – a tohle je jen jedna z nich. Krize celé světové populaci jasně ukázala, že se nezbytně musíme vzdát svého pohodlí, že výsledky nemusí být okamžitě vidět a také to, že když nám opravdu teče do bot, dokážeme bojovat.

To samé platí o změně klimatu. Pokud nepodnikneme zásadní kroky proti globálnímu oteplování, čeká nás další katastrofický scénář. V důsledku globálního oteplování jsme již nyní svědky extrémních výkyvů počasí, zesilujících bouří, povodní, lesních požárů i velkého sucha. V roce 2019 se průměrná teplota na Zemi o 1,1 °C zvýšila v porovnání s průměrnou teplotou předindustriálního období. Poslední dekáda byla nejteplejší za uplynulých 150 let.

Vědci přitom varují, že globální oteplení o 1,5 °C výrazně zhorší extrémní projevy počasí a umocní utrpení stovek milionů lidí na Zemi. Je šílené a extrémně nebezpečné, že se koronavirus stal pro řadu světových politiků, včetně těch českých, mocnou zbraní k odsunu boje se změnou klimatu na vedlejší kolej, ke zpochybňování emisních opatření, k zabývání se výhradně dopady na ekonomiku.

Před změnou klimatu se však doma neschováme. A pasivitou naši planetu také nezachráníme. Před vypuknutím krize nabývala debata o změně klimatu na síle. Udržitelnost se pomalu dostala do popředí zájmu lídrů, veřejného i soukromého sektoru. Pojďme si to nezkazit.

Lucie Mádlová,
zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti,
vyslankyně dobré vůle Ministerstva zahraničních věcí ČR

Další článek