Home » Rodina » Člen Komory veterinárních lékařů o povolání veterináře
domov

Člen Komory veterinárních lékařů o povolání veterináře

Veterinární medicína dospěla do bodu, ve kterém musí přijmout důležité rozhodnutí. Tím bodem je specializace a pozice veterinárního lékaře jako specializovaného, a zároveň samostatného a nezávislého odborníka, od kterého veřejnost kromě léčebné činnosti očekává i postavení ombudsmana zvířat a současně garanta betpečnosti potravin živočišného původu.

Krásné povolání veterináře
Veterinární profese je poslání a krásná práce, neptejte se na to ale kolegy, který má za sebou perný den.. Věřím, že si ještě dlouho budeme moct dovolit ten luxus být svobodným povoláním. I když vnímám tlaky z obou stran – jak ze strany nově nastupujících veterinárních lékařů, kterých univerzita produkuje asi dvojnásobek než je u nás volných míst, tak ze strany chovatelů hospodářských zvířat, kteří by upřednostnili veterinárního lékaře jako zaměstnance, se všemi výhodami a nevýhodami zaměstnaneckého vztahu. Tomu se ale veterináři brání.

Jsou zde některé zcela nové specializace jako je chov ryb (akvakultura), která je rozdělena na akvarijní ryby a na ryby produkční.

Specializace veterinářů
Specializace veterinárních lékařů je druhová (např. u hospodářských zvířat je to specialista na drůbež, prasata, chov skotu atd.), u zvířat společenských je to např. specialista na choroby koní nebo na zvířata malá (psy a kočky), exotická zvířata. Veterinární lékaři malých zvířat se dále specializují na internisty, ortopedy, oftalmology, stomatology apod., i když se většinou orientují v léčbě dané skupiny zvířat.
Jsou zde některé zcela nové specializace jako je chov ryb (akvakultura), která je rozdělena na akvarijní ryby a na ryby produkční. Toto rychle rostoucí odvětví je významné především v přímořských státech, ale i v ČR. Produkce a vývoz akvarijních ryb z Česka převyšuje leckdy i ryby tržní.
Počty specialistů v tomto odvětví nejsou příliš velké, jsou to spíš jednotlivci. U drůbeže už to jsou desítky specialistů, odborníků na zdraví prasat je do sta, v bujatrice (zdraví skotu) je to o něco více, převažují soecialisté na malá zvířata. Jsou to vysoce erudovaní lékaři, kteří jsou pravidelně školeni, získávají certifikáty, vybavují se drahou technikou a jsou na úrovni doby.

Komora veterinárních lékařů
Nad tím vším se jako deštník rozevírá Komora veterinárních lékařů, která tato školení organizuje. Zároveň hájí zájmy lékařů před zákonodárnými orgány. Má také orgány vyšetřovací a soudní, které veterinárního lékaře posuzují, dojde-li např. k překročení určitých pravidel, a potom má i oprávněné prostředky, jak s těmito veterináři nakládat. Veterinární medicína je v ČR rozvinutý obor na úrovni evropské veterinární medicíny. Osobně si myslím, že patříme ke špičce.

Další článek