Home » Rodina » Omega-3 DHa ovlivňuje intelektuální vývoj dětí
domov

Omega-3 DHa ovlivňuje intelektuální vývoj dětí

Polynenasycené (více dvojných vazeb) mastné kyseliny se dělí do dvou základních skupin – na omega-6 a ome-ga-3. Zdrojem omega-6 je např. slunečnicový olej, omega-3 jsou pak obsaženy především v řepkovém oleji, a pak v rybím tuku nacházíme omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, které mají zásadní význam pro zdraví. Už z tohoto rozdělení zřejmě vyplývá, že omega-3 mastné kyseliny nebudou v našich podmínkách patřit k těm častěji přijímaným. Je tomu skutečně tak – zatímco doporučený příjem omega-6 a omega-3 by měl být v poměru 4:1, v jídelníčku informovanějších Středoevropanů činí asi 10:1, u některých pojídačů fast foodů i 50:1, což souvisí s malou oblibou rybího masa a naopak tučných jídel. To už se zákonitě musí projevit na našem zdraví.

Vývoj mozku dítěte
Současné výzkumy se soustředí na zkoumání vlivu omega-3 na onemocnění srdce, cév, kloubů, alergické reakce a ty s dlouhým řetězcem i na rozvoj mozku. Právě v posledně jmenované oblasti byly objeveny významné účinky omega-3. Pro vývoj a správnou funkci mozku je nutná zejm. kyselina dokosahexaenová ze skupiny omega-3 (DHA). Hraje významnou roli např. při rozvoji kůry mozkové, která je nositelkou paměti, myšlení, vnímání a dalších životních funkcí.

Učení a soustředění
Provedené studie prokázaly, že dostatečný přísun DHA má pozitivní vliv na vývoj dítěte a na jeho schopnosti učit se a soustředit se. Proč? Díky DHA dochází k lepší výstavbě „informačních cest“ v mozku, čímž se přenos těchto informací urychluje a zkvalitňuje. Její dostatečný příjem je proto nejdůležitější v prvních dnech a letech života, kdy se do mozku ukládá 10krát rychleji než v dospělosti. Prokázalo se rovněž, že omega-3 DHA má výborné účinky u pacientů s psychickými a psychomotorickými poruchami. Zajímavé výsledky byly publikovány např. u dětí s autismem, dyslexií a u hyperaktivních jedinců.

Strava a její doplňky
Jak již bylo uvedeno, největším zdrojem omega-3 DHA jsou tučné zejména mořské ryby, nověji i speciální stravou krmení čeští kapři. Pro dostatečný příjem bychom měli jíst ryby alespoň dvakrát týdně. Jelikož ale tento druh masa u nás nepatří k nejoblíbenějším, zejm. u dětí, lze doporučit užívání vhodných doplňků stravy s výraznou převahou omega-3 DHA.

Další článek