Home » Rodina » TŘETINA ČESKÝCH DĚTÍ NEPŘEMÝŠLÍ NAD TÍM, CO JÍ
Rodina

TŘETINA ČESKÝCH DĚTÍ NEPŘEMÝŠLÍ NAD TÍM, CO JÍ

Dotazování probíhalo na základních školách v Praze, Ústeckém, Zlínském, Libereckém a Středočeském kraji od jara do podzimu roku 2018. Celkem se ho zúčastnilo 2505 dětí. Věkové rozmezí bylo od 9 do 16 let.

“Průzkumem jsme si chtěli ověřit, jaké mají děti povědomí o zdravém životním stylu a jaké mají stravovací návyky. Bohužel se potvrdilo, že většina nemá představu, co znamená vyvážená  a pestrá strava. Jak potraviny ovlivňují fungování lidského těla a mnoho dalších souvislostí mezi stravou a fyzickou a psychickou kondicí jsou pro děti velkou neznámou,” vysvětluje Martina Šilhánová, CSV/CSR manažerka Nestlé Česko.

Z výzkumu vyplynulo, že 49 % dotazovaných dětí se stravuje s rodiči nepravidelně a téměř 10 % dětí se s nimi u společného stolu vůbec nepotkává.

“Škola je vedle rodiny takřka jedinou autoritou, která může ovlivnit stravovací návyky dětí. Důležitý je ovšem přístup a kvalita obsahu, která dětem vysvětlí jednotlivé zákonitosti zdravého životního stylu. Zamýšlíme se tak velmi do hloubky nad tím, v jaké formě dětem informace předávat, aby pro ně byly v jejich věku pochopitelné, aplikovatelné a ve výsledku změnily jejich návyky,” popisuje formu výuky Pavel Popluhar, spoluzakladatel a CEO Edhance.

Šestina dětí nesnídá, 17 procent nikdy s rodiči doma nevařilo
Z výzkumu vyplynulo, že 49 % dotazovaných dětí se stravuje s rodiči nepravidelně a téměř 10 % dětí se s nimi u společného stolu vůbec nepotkává. “Během společného kontaktu při vaření s rodiči děti získávají důležité informace o pestré stravě a vhodných potravinách. Více než třetina dětí s rodiči doma společně nevaří a téměř polovina jenom občas. Data také ukazují, že již asi neplatí, že se rodina potká v klidu u večeře, což určitě nepomáhá podporovat vhodné stravovací návyky dětí,“ doplňuje Šilhánová z Nestlé. Podobný trend je vidět také v případě snídaní, kdy denně snídá 54 procent dětí a každé šesté dítě nesnídá vůbec. Ke snídani si nejčastěji vybírají cereálie a müsli (64 %), obložený chléb (43 %), ovoce a zeleninu (34 %) a sladké pečivo (26 %).

Výzkum odhalil, že více jak polovina dětí jí správně několikrát denně, a to 5x nebo 6x a pouze šestina dětí si najde čas na jídlo jen 3x denně.

Děti jí překvapivě celkem pravidelně, nesnáší ryby a některé i zeleninu
Vhodně rozvržený jídelníček dětí je důležitý pro správné rozložení energie během dne  a pro udržení jejich pozornosti během vyučovacích hodin. Výzkum odhalil, že více jak polovina dětí jí správně několikrát denně, a to 5x nebo 6x a pouze šestina dětí si najde čas na jídlo jen 3x denně. Vyvážená a pestrá strava souvisí s psychickou i fyzickou rovnováhou. Výzkum odhalil, že 44 % dětí jí nerado ryby, méně než čtvrtina dětí nemá rádo vše, co nezná a 1 dítě z 10 nejí zeleninu.

“S výukovými materiály Nestlé pro zdraví dětí jsme na českých školách od roku 2015 a proškolili jsme již téměř 100 000 dětí. Obsah materiálů byl připraven ve spolupráci se Společností pro výživu tak, aby odpovídal odborně, ale také oslovil naše specifické stravovací návyky v české republice. Programu byla v roce 2016 udělena záštita MŠMT. Dopad našeho výukového programu, ale i žádoucí zlepšování stravovacích zvyklostí žáků pravidelně ověřujeme a vyhodnocujeme. Díky komunikaci s dětmi i pedagogy  můžeme neustále program vylepšovat a dále rozvíjet podle potřeb,”doplňujeMartina Šilhánová, CSV/CSR manažerka Nestlé Česko.Cílem vzdělávacího programu “Nestlé pro zdraví dětí”je změnit stravovací návyky dětí a jejich přístup ke zdravému životnímu stylu. 

 

Další článek