Home » Sport » Sportujme s Českou asociací Sport pro všechny
aerobic

Sportujme s Českou asociací Sport pro všechny

Je mnoho aktivit v lidské činnosti jako například práce s PC, technické vynálezy usnadňující běžný život, které odvádějí člověka od přirozeného pohybu, který byl, dá se říci, v minulosti pro člověka samozřejmostí a nerozlučný partner zdravého způsobu života. Dnes má mnoho dětí a dospělých v naší republice nadbytek přísunu kalorií v potravě a málo pohybové aktivity. Tento nepříznivý trend vede k neustálému zvyšování počtu jedinců s nadváhou a obezitou. Ani současný objem hodin tělesné výchovy na školách nestačí u dětí a mládeže eliminovat pohybovou nedostatečnost.

Jakým způsobem lze bojovat s tímto stavem? Velké možnosti lze hledat v optimálním využití volného času.
Volnočasové aktivity nabízí formou pohybových programů také organizace sportu pro všechny. Jednou z nich je Česká asociace Sport pro všechny, která nabízí všem zájemcům pestrý výběr účinných pohybových aktivit:

 • všeobecnou gymnastiku
 • rekreační sporty
 • aerobik
 • rytmickou gymnastiku
 • jógu
 • zdravotní tělesnou výchovu
 • psychomotoriku
 • cvičení a pobyt v přírodě
 • taneční sport
 • step
 • cvičení předškolních dětí
 • cvičení rodičů s dětmi
 • tradiční čínská cvičení

Naší snahou je účinně přispět k smysluplnému a šťastnému životu co nejširšího počtu dětí, mládeže i dospělých a rozvíjet naše tradice v současnosti a do budoucna. Naši cvičitelé a instruktoři působí v mnoha odvětvích pohybových aktivit a zajišťují pohybové programy ke zvyšování pohybové gramotnosti. Jedná se o zajímavé činnosti, ať už ve formě nových sportů, netradičních her či různých pohybových dovedností pro všechny naše cvičence od předškolních dětí až po seniory. K ukázce širokého spektra činnosti v oblasti sportu pro všechny nám poslouží příklady některých činností:

 • Realizace zdravotně účinných cvičení pro zdravé jedince, v rámci prevence, ale i pro jedince zařazené do III. zdravotní skupiny nejen na pohybový systém a svalové dysbalance, ale i na kardiovaskulární systém, oslabení metabolická, smyslová, gynekologická, nervová a další.
 • Pořádání seminářů a vzdělávacích akcí pro cvičitele a další zájemce z řad široké veřejnosti.
 • Cvičení zaměřená na propojení psychiky a tělesných procesů (psychomotorika).
 • Gymnastická cvičení se zdravotním, sociálním a psychickým aspektem (všeobecná gymnastika) jsou průpravou pro různé sportovní činnosti.
 • Cvičení s hudbou v různých formách – s náčiním, aerobní formy cvičení, formy cvičení Body and Mind, lidový a společenský tanec, moderní taneční směry atd.
 • Rekreační sporty v širokém spektru nevýkonnostních sportovních diciplín: fotbal, volejbal, košíková,florbal, brännball, kubb,woodball, mölkky, nordic walking, cyklistika, vodní turistika, lyžování , snowboarding, inline bruslení apod.) Hledání nových sportů například: Kin – ball, trikke, paddleboarding, aquaskiper a další.
 • Cvičení a pobyt v přírodě formou aktivního pohybu a pobytu v přírodě, ať již formou přirozených tělesných cvičení, nebo provádění sportů v přírodě, společně s odborně technickými znalostmi a dovednostmi a kulturně poznávací činností v propojení s turistikou. Propagace nových směrů outtdoorových aktivit např:geocaching, lanové aktivity aj.
 • Cvičení nejmenších dětí a rodičů s dětmi jehož základem je všestranná pohybová aktivita, přiměřená dětskému věku s důrazem na zdravotní aspekty.
 • Pohybové aktivity pro žactvo a mládež. Pro žactvo jsou pořádány republikové soutěže v populárních sportech (atletika, volejbal, halová kopaná, gymnastika, TeamGym Junior, soutěž v přírodě Medvědí stezkou, brännball, florbal).Mládež vznikla podle vzoru „Youth Committee“ Mezinárodní sportovní a kulturní asociace (ISCA).Cílem komise je přinášet novinky z domova i ze světa v oblasti nabídky pohybových aktivit vhodných pro věkovou skupinu teenegerů.
 • Pohybové programy pro ženy využívají různých forem cvičení s hudbou, zdravotní tělesné výchovy, všeobecné gymnastiky, rekreačního sportu, jógy a dalších. Hlavním cílem je dosažení celkové tělesné i duševní pohody, zdravého životního stylu. Častou součástí činnosti některých základních článků je nácvik a účast na přehlídkách pohybových vystoupení, hromadných skladeb, které vyúsťují v celostátní i světové přehlídky, jako jsou např. gymnastické festivaly a gymnaestrády. Pohybový obsah cvičení mužů je většinou zaměřen na rekreační sporty, cvičení a pobyt v přírodě, kondiční gymnastiku.
 • Pohybové programy pro seniory s cílem především ovlivnit zdravý životní styl seniora. Obsah je zaměřen na zlepšení zdravotního stavu a prodloužení aktivního období života. Vedle pravidelných cvičebních hodin připravujeme pestrou nabídku relaxačních, regeneračních a rehabilitačních pobytů. Vhodná pohybová aktivita má ve vyšším věku nejen ochranný, ale i léčebný význam. Preventivně působí proti civilizačním onemocnění, oddaluje fyziologické změny vyvolané stárnutím, působí příznivě na tělesný a duševní stav a pomáhá k zachování soběstačnosti.

K přípravě a uskutečnění velké škály nabídky pohybových programů je potřebný tým sportovně vzdělaných instruktorů, cvičitelů. ČASPV má Systém vzdělávání v ČASPV, který má vysokou organizační a obsahovou úroveň, je moderní, propracovaný, dokumentačně a lektorsky zajištěný, trvale a průběžně zlepšován v závislosti na vývoji poznatků a požadavků současné teorie a praxe.

Pohybové programy jsou uskutečňovány různými formami
Jsou to školení, semináře, republikové srazy, republikové soutěže, pobytové akce, mezinárodní akce – gymnastické festivaly, Eurogym, Světové gymnaestrády, GHolden Age aj.

K pořádání akcí využívá ČASPV také Sportcentra:

 • Sportcentrum ČASPV Žinkovy u Nepomuku
 • Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně
 • Dům sportu Brno
 • Sportovní, školicí a klubové centrum Praha

V uvedených sportovních zařízeních se mohou účastníci zapojit do různých sportovních aktivit se zaměřením indoorovým (haly, tělocvičny, regenerační centrum) a outdoroovým (hřiště na volejbal, fotbal, tenis, multifunkční hřiště apod.).

Česká asociace Sport pro všechny je organizací třetího tisíciletí:

 • kde zacvičí si s radostí všichni od seniorů až po malé děti
 • nabízí pohybové programy třetího tisíciletí, které v moderní společnosti momentálně letí
 • napomáhá kvalitnímu životnímu stylu a zdraví na, nichž současní lidé své ideály staví
 • vzdělává instruktory, cvičitele, lektory a s takovou odbornou pomocí zbavíte se inaktivity a civilizačních nemocí
 • pořádá školení, semináře, soutěže, pobytové akce, vždyť s přihlášením a průběhem jde to vždycky pohodově a hladce
 • spolupracuje se sportovními organizacemi doma i mezinárodním poli proto při volbě členství ji mnoho zájemců zvolí
 • aktivity svoje v každém regionu i kraji organizační články ČASPV mají
 • ve sportcentrech Žinkovy a Doubí se sportovní servis a zázemí s kvalitou služeb opravdu snoubí
 • v Praze a Brně naše tělovýchovná zařízení četné pohybové aktivity a sportovní služby nabízejí
 • další informace například organizační strukturu, servis krajů, kalendář akcí, partnery, novinky nebo v aktualitách články napoví vám www.caspv.cz
Další článek