Domovská stránka » Technologie a inovace » NOC VĚDCŮ 2021
Budoucnost výzkumu a inovací

NOC VĚDCŮ 2021

Článek vznikl ve spolupráci s:
Zdroj: Noc Vědců
Článek vznikl ve spolupráci s:
Zdroj: Noc Vědců

JITŘENKA NAVRÁTILOVÁ

Managerka národního koordinátora Noci vědců

Noc vědců je celoevropská vědecko‑popularizační akce s tradicí od roku 2005. Lidem napříč generacemi přibližuje zákulisí vědy na vysokých školách a univerzitách a ve výzkumných centrech. Návštěvníci mohou na Noci vědců vidět běžně nepřístupné laboratoře a další prostory nebo zažít zajímavé experimenty.

V České republice je Noc vědců zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti akce probíhá pod záštitou dvou republikových koordinátorů, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity. Loňský rok byl pro Noc vědců zlomový – české instituce se zařadily do evropské skupiny organizací, které pořádají tuto akci. Republikovým koordinátorům se navíc podařilo na Noc vědců získat finanční grant.

Od roku 2015 má noc plná vědy vždy nějaké téma, tehdy Noc vědců provázelo téma Světlo a tma. V roce 2016 se program akce týkal hlavně bezpečnosti, o rok později se vědci zaměřili na mobilitu. V roce 2018 byla Noc vědců věnována oslavám 100 let české vědy, v roce 2019 proběhla s podtitulem Šetrně k planetě a loni vědci skrze chytrá zařízení jako počítače, mobily a tablety přiblížili veřejnosti téma Člověk a robot. Letos získal hlavní roli na Noci vědců čas.

Další článek