Home » Věda a výzkum » KYBERNETIKA A UMĚLÁ INTELIGENCE VE SLUŽBÁCH EGYPTOLOGIE
egypt

KYBERNETIKA A UMĚLÁ INTELIGENCE VE SLUŽBÁCH EGYPTOLOGIE

Jak to všechno začalo?
Ještě v rámci magisterské studia jsem se v roce 2006 pustila do vytváření a intenzivního plnění databáze úředníků pohřebných v Abúsíru (kde má Česká republika archeologickou koncesi) a na přilehlých pohřebištích v Sakkáře a Gíze. Do mapování lidí a jejich příbuzných, kteří žili v době stavitelů pyramid, jsem se natolik zakousla, že i moje disertační práce byla postavená na analýzách stovek úředníků a kněží. Jak osob, jejich titulů a rodinných vztahů do databáze v programu FileMaker přibývalo, docházelo mi, že potřebuju překročit možnosti programu, že chci provádět hlubší analýzy a vytvářet různé grafické vizualizace společnosti starého Egypta.

Posedla mě touha posunout hranice vědění o starém Egyptě dál.

Posedla mě touha posunout hranice vědění o starém Egyptě dál. A právě tehdy k nám do ústavu přišel kybernetik Ing. Radek Mařík, CSc. z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Ve světovém hledisku tak tehdy před čtyřmi lety započala unikátní egyptologicko-kybernetická spolupráce. Ač byl Radek Mařík zvyklý na práci s milióny dat, musel se při práci s daty z Egypta vypořádat s jinou výzvou. Bylo třeba najít metody, které si umějí poradit s fragmentárně dochovanými informacemi ze země na Nilu. Postupně se tak podařilo úspěšně aplikovat několik metod z kybernetiky či umělé inteligence a získali jsme podporu u Grantové agentury ČR na projekt Metody komplexních sítí aplikované na data starověkého Egypta v období Staré říše (2700–2180 př. Kr.). Hlavním cílem projektu je nový přístup ke zpracování a interpretaci „surových dat“ z období Staré říše a použití poloautomatizovaných metod při jejich zpracování.

Společně se nám daří hlouběji poznávat starý Egypt a jeho odkaz pro budoucnosti naší společnosti, jelikož tehdy fungovaly mechanismy, které jsou platné i pro naši moderní dobu.

Při sjednocení nasbíraných dat z nesourodých zdrojů nám pomáhají techniky umělé inteligence. Pro rekonstrukci rodin posloužily postupy pracující s neurčitostí a logikou. Navíc byly implementovány různé možnosti vizualizace rodinných stromů.
Analýza dědičnosti úřadů a funkcí je postavena na poměrně jednoduchých, avšak efektivních síťových technikách a na metodě dolování dat. Teorie informace pomohla při detekování strategických titulů a mocných úředníků, kteří získali značný vliv. V současné chvíli je do databáze čítající informace o téměř pěti tisících úřednících, jejich titulech (postavení) a rodinných vztazích zainteresováno několik kybernetiků a studentů nejen z Fakulty elektrotechnické ČVUT, ale i z Fakulty jaderná a fyzikálně inženýrské ČVUT.
Společně se nám daří hlouběji poznávat starý Egypt a jeho odkaz pro budoucnosti naší společnosti, jelikož tehdy fungovaly mechanismy, které jsou platné i pro naši moderní dobu. Egyptologicko-kybernetická spolupráce vzbudila ohlas i v zahraniční a ukázala, že velké objevy se nenoří pouze z písku.

Metody kybernetiky
Bylo třeba najít metody, které si umějí poradit s fragmentárně dochovanými informacemi ze země na Nilu. Postupně se tak podařilo úspěšně aplikovat několik metod z kybernetiky či umělé inteligence a náš projekt Metody komplexních sítí aplikované na data starověkého Egypta v období Staré říše (2700–2180 př. Kr.) vedený profesorem Miroslavem Bártou získal podporu u Grantové agentury ČR. V současné chvíli náš tým tvoří několik kybernetiků a studentů nejen z Fakulty elektrotechnické, ale i z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Next article