Home » Věda a výzkum » VĚDA A VÝZKUM: JEDNÁ SE O DOBROU INVESTICI?
inovace

VĚDA A VÝZKUM: JEDNÁ SE O DOBROU INVESTICI?

Vycházíme-li z dostupných dat, tak bohaté země jsou bohaté právě proto, že do vědy a výzkumu pravidelně investují. Čísla také ukazují, že jsou i méně bohaté země, které významnou část svého rozpočtu alokují pro podporu intelektuálního rozvoje. Jsou to ty, které v dlouhodobý ekonomický přínos vědy a výzkumu věří. Patříme k těmto zemím?

Zhodnocování pěnez
Na první pohled se zdá, že České republice se investice do vědy nevyplácejí. Zejména podpora základního výzkumu by se mohla zdát být neefektivní, protože komercializace výsledků VaV je často minimální. Samozřejmě se úspěšnost liší obor od oboru.  Detailnější pohled na zhodnocování peněz vložených do vědy však ukazuje, že zhodnocení je téměř stoprocentní. Uvědomme si, že téměř všichni, kteří pracují ve vědě, jsou také nějakým způsobem zapojeni do výuky studentů.

Detailnější pohled na zhodnocování peněz vložených do vědy však ukazuje, že zhodnocení je téměř stoprocentní.

Konkurenceschopnost
Díky tomu naše vysoké školy vychovávají studenty, kteří jsou schopni „rozumět“ např. jakémukoli zahraničnímu patentu. Jsou tedy schopni na publikované informace jednoduše reagovat při vlastním podnikání, a přivést tak na trh výrobek, který je konkurenceschopný na mezinárodním trhu. Čím vyšší je úroveň vědy v dané zemi, tím vyšší je pravděpodobnost, že firmy, budou úspěšné ve světě. Ale nebude to zítra, to si musíme uvědomit, a je v moudrosti a osvícenosti politiků, aby s tímto faktem zodpovědně pracovali a VaV stabilně podporovali.

Podpora výzkumů
Musíme si také uvědomit, že není možné finance rozdělovat na základě okamžitého efektu. Tedy podporovat pouze výzkum aplikovaný. Samozřejmě, když vyvineme léčivo, získáme na něj patent a prodáme ho farmaceutické společnosti, zisk vidíme okamžitě. Ale léčivo bychom nebyli schopni vyvinout, pokud bychom neznali základní procesy probíhající v organismu. Aplikovaný výzkum by neexistoval bez základního. Proto stát musí podporovat paralelně oba typy výzkumu.

Musíme si také uvědomit, že není možné finance rozdělovat na základě okamžitého efektu.

Přístup k vědě
Publikace, kterou máte před sebou je důkazem toho, že česká věda je úspěšná, že máme velmi schopné lidi, kteří jsou schopni konkurovat světovým kapacitám a má i co nabídnout komerčním společnostem. Važme si toho, co máme doma a podporujme české vědecké instituce. Uvědomme si, že vědci jsou vlastně ti, kteří každý den investují spoustu času do toho, aby náš život byl delší a kvalitnější.  Sám mohu potvrdit, že práce ve vědě je zajímavá a často i vzrušující. Je to práce, která se stává koníčkem po celý život, práce, která posouvá lidskou společnost vpřed.

Next article