DANONE: PODPORUJEME INDIVIDUALITU A ROZMANITOST

Společnost Danone vytváří tolerantní pracovní prostředí a poskytuje rovné benefity pro všechny své zaměstnance bez rozdílu. Vynakládá nemalé úsilí k podpoře zaměstnanců-rodičů, rovného ohodnocení žen a mužů či LGBTQ+ komunity.  Jednou z priorit Danone je podpora rodin. Jak u vás politika podpory rodičů funguje?  Posláním společnosti Danone je přinášet zdraví prostřednictvím jídla co největšímu počtu … Continue reading DANONE: PODPORUJEME INDIVIDUALITU A ROZMANITOST