Skip to main content
Domovská stránka » Budoucnost práce » TRANSPARENTNÍ ODMĚŇOVÁNÍ VE FIRMÁCH
ADVERTORIAL

K narovnání rozdílů v mzdách a důchodech mužů a žen dochází velmi pomalu, což je důvodem, proč Evropská unie v loňském roce přijala směrnici o transparentních odměnách. Česká republika má povinnost k transparentnímu odměňování přistoupit do tří let, tedy do roku 2026.

Radmila Pinkavová Jirkovská

Business & Professional Women CR a evropská koordinátorka Women’s Empowerment Principles

Rozdíl ve mzdách žen a mužů na srovnatelných pozicích za rok 2022 činil 17,7 %, rozdíl v důchodech pak 14,8 %. Zaměstnané ženy tedy musely na srovnatelnou mzdu pracovat o 65 dnů déle a důchodkyně jsou zase chudší každý měsíc o tři tisícovky. Ve stáří tak ženy, které se celý život o někoho staraly, mnohdy čelí samotě a chudobě.

V Allianz pojišťovně je rovné odměňování a příležitosti již samozřejmostí. Zleva: Lenka Šťastná (prezidentka BPWCR), Eva Koubíková (HR ředitelka) a Petr Hrbáček (člen představenstva Allianz pojišťovna); zdroj: archiv BPWCR

Na diskriminaci v odměňování se velmi často podepisuje i systém přesvědčení, který si ženy nesou z rodiny. „Představte si, že žena, která vyrostla s tím, že se musí spokojit s málem, že peněz není nikdy dost a že je lépe šetřit, dnes sedí v HR. Tam je zodpovědná za odměňování všech lidí ve firmě; ba co víc, je také zodpovědná za vyjednávání růstu mezd či rozpočtu na vzdělávání. Jak si myslíte, že budou v této firmě mzdy či rozpočty na rozvoj vypadat?“ říká Cristina Muntean, koučka a mentorka úspěšných žen na vedoucích pozicích.

Organizace BPWCR spolupracuje na projektu Women’s Empowerment Principles. Zjistěte více >

Zavedení transparentního odměňování vyvolává diskusi a polarizuje odborníky. Vedení firem na něj často reaguje negativně – poukazují na rizika, administrativní zátěž, závist apod. Příklady z firem, které tuto otázku řeší s předstihem, ovšem v praxi ukazují, že to jde. Pomoci s implementací může řada nástrojů, jako například připojení se do Women’s Empowerment Principles, prohlášení vydaném UN Global Compact a UN WOMEN. Jeho součástí je rovné odměňování mužů a žen, rovné zastoupení žen v managementu, rovný přístup mužů a žen k firemnímu vzdělávání, podpora zdraví a wellbeingu a další. V České republice se k němu svým podpisem připojilo 15 firem.

GasNet je příkladem firmy, která zaměstnává větší procento mužů, přesto i zde principy rovného odměňování a příležitostí byly díky podpoře vedení integrovány do firemní kultury; zdroj: archiv BPWCR

Novým signatářem WEPs a firmou, která získala již podruhé certifikát rovných příležitostí EDGE ASSESS, je Allianz pojišťovna. Eva Koubíková, ředitelka People & Culture, k tomu říká: „Transparentní odměňování nás neděsí. Mzdová nerovnost se v naší společnosti dlouhodobě pohybuje pod 1 % a to je také cíl, ke kterému jsme se zavázali i do budoucna. Zmiňovaná certifikace zahrnuje skutečně hloubkový audit. Rozdíly ve mzdách pečlivě sledujeme, dvakrát ročně vyhodnocujeme v analytickém nástroji a pokud se objeví nějaký případ nerovnosti vyšší než 1 %, pak ho dorovnáváme. Kromě toho je rovnost v oblasti odměňování také součástí KPIs našeho týmu People & Culture.“

Next article