inovace
Věda a výzkum: Jedná se o dobrou investici?
Proč státy investují často nemalé prostředky do vědy a výzkumu? Není to pouze luxus pro ty bohaté? Často kolem sebe slyšíme, že si nejprve musíme prostředky vydělat a pak je teprve do vědy investovat.