• ADVERTORIAL
    V MONDI POMÁHÁME ZAMĚSTNANCŮM AKCELEROVAT JEJICH KARIÉRNÍ RŮST
    Společnost Mondi Štětí neustále zlepšuje své interní procesy a povzbuzuje zaměstnance, aby si kladli vysoké nároky a byli na svou práci hrdí. Vytváří pro ně také příležitosti ke vzdělání a kariérnímu růstu. Firemní kultura v Mondi Štětí je v mnohém unikátní. Na čem ji zakládáte? Neustále zlepšujeme procesy a povzbuzujeme zaměstnance, aby si kladli vysoké … Pokračovat
    young
    YOUTHSPEAK FORUM 2023
    I letos pořádá studentská organizace AIESEC projekt s názvem YouthSpeak Forum, který je úzce spjatý s cíli udržitelného rozvoje. Tentokrát bude diskuze zaměřena na následující témata: rovnoprávnost mužů a žen, důstojná práce a ekonomický růst, odpovědná výroba a spotřeba. YouthSpeak Forum je projekt pořádaný hlavně s cílem přiblížit problematiku udržitelného rozvoje mladé generaci. Studenti dostávají … Pokračovat