Domovská stránka » Spokojený zaměstnanec » EMPLOYER BRANDING 2.0
Spokojený zaměstnanec

EMPLOYER BRANDING 2.0

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Jak vytvořit ještě úspěšnější firmu? Podle Petra Hovorky musí značka stát na pevných základech, strategii. A pak je třeba zapojit do jejího budování zaměstnance. Protože ve spolutvoření je ukryto veškeré nadšení a energie.

PETR HOVORKA

partner & koordinátor týmu BrandBakers Advisory & WinWinJob

Začal nový rok. A my jsme jako vždy plni očekávání, jaký bude. Trh a byznys se vlní zase o něco rychleji, ale na to jsem si ve firmách v posledních letech už zvykli.

Co jsme se naučili v minulém roce?

V minulém roce se někdo naučil lépe zvládat krizi, někdo digitalizovat procesy, někdo snižovat náklady nebo naopak najímat nové motivované zaměstnance či spolupracovat s lidmi na dálku. Home office už není sprostým slovem, někde se stal dokonce standardem a obdobným benefitem jako jsou stravenky.

Jak motivovat zaměstnance?

Jedna výzva však s firmami zůstává dál. A možná se ještě umocnila. Jak lidi nadchnout pro společnou cestu? Jak zajistit, aby je práce bavila a firmy mohly inovovat, růst a vzkvétat? Všemožné „uplácení” zaměstnanců ve formě rozšiřujících se benefitů, luxusních kanceláří, příspěvků na cokoli, se paradoxně na motivaci zaměstnanců negativně podepsalo. Nadšení lidí si za peníze nekoupíme.

Jak z toho ven?

Je to pozoruhodně jednoduché, a proto možná pro mnohé firmy tak obtížně dosažitelné. Na začátku stačí přijmout myšlenku, že se lidé nedají motivovat. Lze je pouze kontextovat. Chápete? Teprve tehdy se můžeme vydat na cestu k vytváření kontextu, který je pevně začleněn do firemních strategií propojujících lidi, byznys a kulturu v celek.

Celostní strategie

Taková celostní strategie obsahuje 6 částí: příběh vzniku firmy, důvody, proč existuje, dlouhodobý cíl, pravidla, podle kterých se hraje, jakou jedinečnou hodnotu dodává zákazníkům a jakou zaměstnancům. Poté zbývá zvolit správnou cestu, jak do tohoto kontextu uvést všechny zaměstnance. Ve větších firmách, které mají více úrovní řízení, začíná práce v managementu a pokračuje přes střední management ke všem ostatním zaměstnancům.

A to je Employer Branding 2.0, budování značky zaměstnavatele, která stojí na pevných základech. Značky, která je o lidech, byznysu a kultuře. Je to cesta, jak vytvořit úspěšnější firmy, a to právě díky lidem, udržitelně a dlouhodobě. Nehledě na to, jestli se trh vlní rychleji nebo pomaleji.

Hodně štěstí v roce 2023.

Další článek