Domovská stránka » Boj o talenty » JAK PO ŠKOLE NEJLÉPE NASTARTOVAT KARIÉRU?
Boj o talenty

JAK PO ŠKOLE NEJLÉPE NASTARTOVAT KARIÉRU?

Ve spolupráci s organizací AIESEC
Ve spolupráci s organizací AIESEC

Organizace AIESEC už několik let pomáhá studentům získat praxi jak během studia, tak i po něm. Byla založena za účelem sdílení informací o ekonomických a obchodních programech. Jedním ze čtyř zakladatelů byl Čech jménem Jaroslav Zich. 

Po druhé světové válce se organizace rozhodla jít ještě dalším směrem. Členové si dali za cíl rozvíjet mladé lidi tak, aby měli rozhled a dokázali konstruktivně přemýšlet nad situacemi, které se kolem nich dějí. A v nejlepším případě tak předejít konfliktům, jako byla například druhá světová válka. 

Co AIESEC dělá dnes?

Hlavní aktivitou AIESEC je poskytování zahraničních stáží mladým lidem ve věku 18-30 let. Díky tomu, že organizace působí ve 126 zemích světa, nabídka je opravdu široká. Stáže se dělí na dobrovolnické, profesní a ve start-upu.

Nejlepší na tom je, že členové AIESEC jsou také studenti a mladí lidé. Dobře proto rozumí potřebám člověka, který chce vyrazit na stáž. Často se jedná o lidi, kteří sami byli na stáži a tak mohou sdílet vlastní zkušenosti a tipy. 

Nejoblíbenějšími stážemi jsou ty dobrovolnické. Jedná se o šestitýdenní stáž, která je postavena tak, aby řešila jeden ze světových problémů. Nejčastější jsou stáže na tzv. SDG 4 – Kvalitní vzdělání, ale také například SDG 15 – Život na souši. U těchto stáží je často poskytováno ubytování v hostitelských rodinách, a tak má účastník stáže možnost poznat danou zemi opravdu zblízka. Navíc, co je lepšího, než poznat partu nových lidí z různých zemí a ještě při tom pomoci dobré věci?

Stáže ve start-upu se řadí také ke krátkodobým, jelikož jejich délka je nejčastěji šest týdnů. Při tomto typu stáže mladý člověk odjede pracovat do startupu, aby získal zkušenosti ze zahraničí a získal zkušenost z prostředí, kde je potřeba kreativita a zodpovědnost.

Tento typ stáže se liší od profesní nejen délkou, ale také rozmanitostí. Jelikož oproti velkým firmám, má člověk ve start-upu obecně rozmanitější úkoly a více věcí na zodpovědnost. Naskýtá se zde mnoho možností improvizovat a využívat tak svou kreativitu. Navíc může účastník získat užitečné kontakty do budoucna a zjistit, jak se rozjíždí firma v zahraničí. Tato stáž, stejně jako dobrovolnická, je neplacená, a proto je často nabízena možnost ubytování pro její účastníky. 

Naopak u profesní stáže dostane stážista zaplaceno tak, aby byly pokryty jeho náklady, nebo alespoň jejich část. Navíc se jedná o stáž nejdelší, a to zpravidla po dobu jednoho roku. Často se jedná o stáž ve velkých firmách, jako například Microsoft v Belgii. Pokud tedy mladý člověk sní o práci ve velké firmě, tahle stáž pro něj může být skvělý start. Nejenže získá zkušenosti ze zahraničí, ale je i možnost přijetí na stálý pracovní poměr! Nemluvě o kontaktech, které bude moci využít při hledání svého budoucího zaměstnání.  Pro tento typ stáže je požadován vysokoškolský titul. 

U profesní stáže dostane stážista zaplaceno tak, aby byly pokryty jeho náklady, nebo alespoň jejich část.

Jak to funguje?

Všechny tyto stáže a potřebné procesy k jejich zařízení mají na starost studenti škol, na kterých AIESEC působí. Zde opět vstupuje vize AIESEC, a to rozvíjení lidského potenciálu. Jelikož člen organizace chodí na schůzky jak s lidmi, kteří chtějí na stáž odjet, tak i s firmami, školami, či neziskovými organizacemi, které by rády nějakého stážistu/tku přijali. 

Proces je velmi jednoduchý. Člověk, který by rád získal zahraniční zkušenost, se přihlásí na webových stránkách AIESEC. Následně jej kontaktuje člen dané pobočky, kde mu vysvětlí, jak vše funguje. Účastník si tak může vybírat podle země, firmy, či cíle udržitelného rozvoje. Po doplnění všech informací a nahrání životopisu se může hlásit na stáže. Pokud postupí do výberového procesu, zahraniční strana si dá s danou osobou online pohovor. Po doručení zprávy o přijetí, členové AIESEC pomáhají s potřebnými dokumenty. Organizace zároveň pořádá přípravný seminář, kde informuje o věcech, které je nutno před odjezdem vědět. Velkým přínosem této události je také možnost setkat se s bývalými stážisty. Nutnou součástí každé stáže je stanovení cílů, kterých by chtěl stážista docílit.

Během stáže je AIESEC neustále v kontaktu s daným stážistou a zajišťuje, že je vše v pořádku. Poskytuje případnou podporu, ať už motivační, či administrativní. Po příjezdu ze stáže se koná seminář, kdy stážista reflektuje své stanovené cíle a poskytuje zpětnou vazbu AIESEC pro další zlepšení. 

Další článek