Skip to main content
Domovská stránka » Spokojený zaměstnanec » KRIZE JSOU VELKOU PŘÍLEŽITOSTÍ KE ZMĚNĚ VE VEDENÍ LIDÍ
Spokojený zaměstnanec

KRIZE JSOU VELKOU PŘÍLEŽITOSTÍ KE ZMĚNĚ VE VEDENÍ LIDÍ

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Firmy dnes čelí mnoha výzvám, a tak potřebují nalézt co nejefektivnější způsob práce zaměstnanců, podporovat je během ekonomické krize a zároveň zajistit co nejlepší talenty s novými dovednostmi pro budoucnost.

EVA HEJLOVÁ

Viceprezidentka a výkonná ředitelka PMF

Tyto změny ve vedení lidí však potřebují změnu v myšlení a jednání manažerů. Je zřejmé, že pro to, aby firmy dokázaly objevovat a maximalizovat příležitosti v krizích, musí lídři inovovat své kompetence. Z predikcí světových odborníků i zástupců HR pak vyplývají následující potřeby.

Nové formy vedení lidí

  • Hybridní práce zůstane součástí pracovního světa. Je nutné rekvalifikovat manažery na řízení hybridní práce, aby se namísto sledování vstupů (jako odpracované hodiny) zaměřili na výstupy, které zahrnují výsledky projektů i perspektivy zaměstnanců. Vzdejte se kontroly a umožněte lidem, aby si vybrali, jak budou pracovat. Zároveň jim poskytujte podporu, když o to požádají.
  • Efektivní řízení multigeneračních týmů – na trh práce nastupuje generace Z, ale firmy potřebují i znalosti a zkušenosti seniorních zaměstnanců. Neváhejte je propojit a ukazujte jim smysl jejich práce.

Inspirujte se od ostatních a klikněte ZDE

Personalizované vzdělávání

  • Personalizovaný a škálovatelný model učení, který bere v úvahu každého zaměstnance, zaměřuje se na jeho individuální schopnosti a podporuje ho tak, aby přinášel hodnotu všem zúčastněným stranám.
  • Rekvalifikujte zaměstnance na budoucí povolání a podporujte ve firmě kulturu učení. Zaměstnanci tak budou angažovanější a produktivnější.
  • Zajistěte, aby zaměstnanci měli dovednosti potřebné k analýze a využívání dat ve svých rolích, aby lépe rozuměli své práci.

Staňte se HR PROFESIONÁLEM a klikněte ZDE

Strategická práce s talenty

  • Strategické budování kariéry zaměstnanců, vytvoření kariérních cest, které nejsou nastaveny jen jedním směrem.
  • Připravujte nové lídry, sdílejte s nimi informace, přenechávejte jim odpovědnost.

Správná firemní kultura

  • Začlenění strategie rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI) společně s udržitelností do firemní kultury. Závazek společnosti k DEI a udržitelnosti je pro kandidáty při výběru zaměstnavatele čím dál tím důležitější a také zvyšuje hodnotu firmy pro její majitele.
  • Získávejte zpětnou vazbu od zaměstnanců o jejich zkušenostech z práce. Je zapotřebí porozumět zaměstnancům, více s nimi spolupracovat a vytvářet na pracovišti takovou kulturu, která uznává jejich potřeby a hodnoty a oceňuje jejich talent.

A jaké jsou aktualizované kompetence úspěšných lídrů, které Dave Ulrych popisuje ve svém Leadership Code 3.0? Úspěšní lídři utvářejí budoucnost, provádí změny, zapojují dnešní talenty, budují další generaci lídrů a investují do sebe – rozvíjejí své dovednosti.

Next article