Skip to main content
Domovská stránka » Budoucnost práce » UNIVERZITY USNADŇUJÍ STUDENTŮM VSTUP NA TRH PRÁCE UŽ BĚHEM STUDIA
ADVERTORIAL

Rychlý rozvoj technologií či digitalizace značně ovlivňují i pracovní trh. Mladí lidé se tak těžko rozhodují, jakou VŠ si vybrat, aby měli jistotu, že po studiu najdou i dobré pracovní místo. Jak v této oblasti vysoké školy podporují své studenty, jsme se proto zeptali zástupců univerzit VUT a TUL.

Mgr. Petr Matoušek

psycholog a kariérní poradce, Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Mgr. Lenka Hanušová

PR manažerka, Technická univerzita v Liberci (CXI TUL)

Mgr. Petr Matoušek, VUT: Kromě studia samotného nabízí VUT studujícím celou řadu možností pro snazší vstup na trh práce. Mluvíme například o možnosti zapojit se do studentských spolků, o podpoře podnikavosti, pořádání soutěží ve spolupráci s firmami (např. Cena průmyslového podniku) či o možnosti spolupracovat s různými firmami při zpracování závěrečné práce. Svátkem propojení studentů a zaměstnavatelů bývají pracovní veletrhy. Na VUT můžeme najít veletrh JobChallenge, iKariéra, Den firem, PerFEKT JobFair aj. Dále mohou studenti navštívit Poradenské centrum VUT, kde lze zdarma konzultovat cokoliv z oblasti kariéry a hledání zaměstnání či si nechat vypracovat profesně-osobnostní profil.

Mgr. Lenka Hanušová, TUL: V této oblasti poskytujeme studentům širokou škálu aktivit. Studenti mohou získat praxi už během studia. Řada firem nabízí spolupráci při studiu formou odborných praxí nebo zadáváním témat bakalářských a diplomových prací. Jako univerzita umožňujeme talentovaným studentům spoluúčast na výzkumných projektech. Kromě toho podporujeme podnikání a inovace skrze spolek Student Business Club a startupové soutěže. Naši absolventi jsou kvalitně odborně připraveni, a jejich kompetence tak odpovídají potřebám trhu práce.

pohovor
Zdroj: Adobe Stock

Mgr. Petr Matoušek, VUT: V každém prostředí jsou ceněny jiné kvality. Obecně lze říct, že v kontextu stále se měnícího pracovního trhu je klíčová schopnost učit se novému a práce s informacemi. Konkrétní požadavky zmiňují zaměstnavatelé v pracovním inzerátu. Může to být schopnost používat určitý nástroj, měkká dovednost, ale i osobnostní vlastnost. Je dobré si inzerát projít a zamyslet se nad tím, co relevantního bychom mohli ke každému bodu sdělit. Ať už se jedná např. o zkušenost či projekt, kde jsme se s danou věcí setkali nebo ji využili. Důležité je nebát se. Žádný uchazeč totiž neodpovídá na 100 % tomu, co je napsané v inzerátu.

Mgr. Lenka Hanušová, TUL: Mladé generaci, a především studentům technických oborů, doporučujeme neustále rozvíjet soft skills, jako je komunikace, týmová spolupráce, řešení problémů a adaptabilita. Důležité je také být schopen prezentovat své dovednosti a zkušenosti a aktivně se učit novým věcem.

pracovní trh
Zdroj: Adobe Stock

Mgr. Petr Matoušek, VUT: Velmi záleží na situaci každého uchazeče. V prvních zaměstnáních lidé často hledají ujištění, že jsou ceněni a žádaní, finanční stabilitu a zajištění nebo příjemný kolektiv. Nejčastěji ale pozorujeme touhu po práci, která umožňuje osobní rozvoj a růst a zároveň dává smysl a naplnění.

Mgr. Lenka Hanušová, TUL: S rychlým rozvojem technologií se mění i způsob, jakým pracujeme. Flexibilita se stává klíčem k úspěchu, přičemž home office a hybridní pracovní modely nabízejí větší svobodu při práci. Digitalizace prostupuje do všech oblastí, což vyžaduje nové dovednosti od pracovníků na různých úrovních. Vzdělávání se stává nezbytným nástrojem pro adaptaci na nové technologie a pracovní postupy. Zároveň díky Generaci Z roste také důraz na work-life balance a péči o duševní zdraví zaměstnanců.

Next article