Skip to main content
Domovská stránka » Budoucnost práce » ZAMĚSTNANCI CHTĚJÍ ODPOVĚDNÉ FIREMNÍ LEADERY
ADVERTORIAL

V dnešním dynamickém prostředí pracovního trhu se na péči o zaměstnance klade stále větší důraz. Firmy si uvědomují, že základem úspěchu a dlouhodobé udržitelnosti jsou spokojení zaměstnanci. V reakci na to se proto objevují různé trendy jako např. tyrkysové organizace nebo „employee-owned“ podniky.

Michaela Stachová

ředitelka Business Leaders Forum, z.s.

Bavíme-li se o pracovních benefitech a o tom, jak získat či udržet loajální zaměstnance, je zřejmé, že odzvonilo době stravenek a MultiSport karet. Obzvlášť nastupující generace pracovníků jasně ukazuje, že se při volbě zaměstnání zaměřuje na work-life balance nebo inkluzivní pracovní prostředí. Obdobně mladí lidé přikládají váhu wellbeingu i zdraví, a to nejen tomu fyzickému, ale také duševnímu.

Zajímavé rovněž je, co zaměstnanci očekávají od svého vedení. Odpovědi čerpáme z dat průzkumu agentury Ipsos, kde se už několik let na toto téma ptáme. Díky tomu vidíme i to, jak se očekávání pracujících průběžně vyvíjí. Na otázku, jaké priority by měl leader mít, většina dotazovaných na prvním místě uvádí odpovědné chování ke svým pracovníkům a klientům. Na dalších místech pak zmiňují rozvoj zaměstnanců a dobré vztahy na pracovišti. Meziročně překvapivě nejvíce stoupl počet lidí, kteří si myslí, že mezi priority leadera by měl patřit dopad firmy na životní prostředí.

Pokud vás zajímá více dat z průzkumu, najdete je v letošním reportu Udržitelné Česko >

Ptali jsme se také, jestli by lidé při výběru zaměstnavatele preferovali ekologicky a sociálně odpovědnou firmu. Kladně odpovědělo 63 % dotazovaných, přičemž mezi mladými lidmi do 29 let tento názor sdílí dokonce 73 %. Zaměstnavatelé by tedy jistě měli přemýšlet o tom, jak vypadá jejich komunikace v oblasti udržitelnosti směrem ven.

Zdroj: Adobe Stock

Nicméně vedení firem by nemělo zapomínat ani na interní komunikaci. Z průzkumu totiž vyplývá, že 81 % zaměstnanců chce být pravidelně informováno o tom, jaké kroky společnost podniká v oblasti ESG a udržitelnosti. Realita je však jiná, protože jen 55 % pracujících uvádí, že jsou jim zprávy o těchto krocích pravidelně sdělovány.

V neposlední řadě je zajímavou otázkou i to, jestli by se zaměstnanci byli ochotni vzdát určité části své mzdy ve prospěch aktivit v oblasti udržitelnosti. Pozitivně reagovalo až 45 % lidí. Ačkoliv, co se týče konkrétní částky, převažoval ve většině případů názor, že by měla být spíše symbolická.

Next article