Skip to main content
Domovská stránka » Inovace a technologie » Inovativní Česko » SMART CITY: BUDOUCNOST NAŠICH MĚST
Inovace a technologie

SMART CITY: BUDOUCNOST NAŠICH MĚST

Město budoucnosti

PROF. DR. ING. MIROSLAV SVÍTEK, DR. H. C.

Prezident Czech Smart City Cluster
Fakulta dopravní, ČVUT

Koncept chytrých měst se snaží využívat inovativních přístupů k lepšímu managementu měst na základě věrohodných dat, informací a znalostí s ohledem na udržitelný rozvoj města, jeho odolnost a kvalitu života obyvatel. Požadavky se samozřejmě liší město od města. Jedno se orientuje více průmyslově, jiné se snaží být atraktivní pro turisty, další si zakládá na tom, že je univerzitním městem.

Chytrý systém měst se nedá koupit, ten se musí léta budovat.

Informační a komunikační systémy

Již dnes je skoro každá komponenta města vybavena informačním a komunikačním systémem. Může tak být zařazena do virtuálního digitálního dvojčete města (Digital Twin City), kde ji reprezentuje tzv. softwarový agent, který za ni vyjednává a prosazuje její zájmy. Může jít o infrastrukturální prvky jako osvětlení či dobíjecí stanice pro elektromobily, ale i o větší celky, jako jsou chytré budovy, železniční stanice, školy nebo letiště.
Softwaroví agenti mohou představovat i skupiny občanů nebo jiné humánní prvky. Díky vzájemnému propojení těchto komponent je v každém časovém intervalu vybráno vhodné řešení, které co nejlépe vyhovuje předem stanoveným kritériím. 

Obecně platí, že technologie lze koupit, ale chytrý systém ne – ten se musí léta budovat s ohledem na specifika konkrétního území, jeho historii, kulturní tradice, konkrétní potřeby obyvatel či ekonomické možnosti daného regionu, města nebo obce. V základu jde o to, jak nejlépe uspokojit individualizované požadavky občanů veřejnými službami tak, aby město stále vykazovalo pozitivní ekonomický, sociální, ale i environmentální rozvoj. 

Chytrá řešení

Je důležité též zmínit, že v případě mimořádných situací musí být město odolné (resilientní). Chytrá řešení nabízejí nejen kvalitnější prevenci na základě lepšího porozumění dílčím procesům, ale i lepší optimalizaci zásahů v případě vzniku mimořádných událostí. V krizových situacích je nutné garantovat funkčnost vybrané kritické infrastruktury, zajistit její neustálé monitorování a řízení provozu na ní. To umožňuje nasazení moderních technologií pro simulace různých scénářů spolu s doporučením co nejlepšího řešení vzniklé události.

Jsem přesvědčen o tom, že chytrá města a regiony jsou nedílnou součástí probíhající čtvrté průmyslové revoluce. Hovoří se o Společnosti 4.0 nebo též o Myšlení 4.0. Jde skutečně o revoluci, nikoli pouze o evoluci, protože propojení systémů internetu věcí, služeb a lidí bude mít dopad na všechny známé procesy nejen ve městě.

Next article