Domovská stránka » Inovace a technologie » Technologie a inovace » GREEN DEAL ZÍSKÁVÁ KONKRETNĚJŠÍ PODOBU – KDO PŘEDBĚHNE LEGISLATIVU, VYHRÁVÁ
Inovace a technologie

GREEN DEAL ZÍSKÁVÁ KONKRETNĚJŠÍ PODOBU – KDO PŘEDBĚHNE LEGISLATIVU, VYHRÁVÁ

Photo: Adobe Stock

BENJAMIN HAGUE

Senior analytik CIRA Advisory

Specializuje se na řízení projektů na míru pro jednotlivé klienty včetně průzkumů obchodních příležitostí a pomáhá tak firmám přejít na cirkulární způsob fungování

Evropská unie si v rámci Zelené dohody (Green Deal) stanovila závazný cíl: dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme co nejdříve přejít na systém, kdy budeme všechny zdroje využívat co nejefektivněji a rozumně. Z obchodního hlediska jde o obrovskou příležitost. Budou vznikat nové modely pro byznys a financování udržitelných projektů, materiály začnou více cirkulovat. Budeme v mnohem větší míře využívat druhotné suroviny a také začneme od svých byznys partnerů požadovat, aby se chovali podobně odpovědně. Kdo už teď předběhne legislativu, ten bude mít náskok a dlouhodobě poroste.

Legislativa se totiž stále v největší míře věnuje energetice a využívání obnovitelných zdrojů. Pokud však jde o snižování emisí skleníkových plynů, až na 45% míře redukce emisí se mohou podílet imateriály a fyzické produkty. V praxi to znamená zavedení cirkulární ekonomiky, tedy principu tří R: recyklace (Recycle), opravy (Repair), či opětovného využití (Re‑use) výrobků a materiálů.

Evropská komise v této oblasti připravuje další legislativní opatření v rámci Akčního plánu EU pro oběhové hospodářství, který je klíčovou součásti Zelené dohody. Mnoho firem ale legislativu už nyní předbíhá a vedou jektomu i čistě pragmatické důvody. Svět se aktuálně potýká s nedostatkem materiálů, jakými jsou například dřevo, kovy či plasty. Banky a investoři se pořád více zajímají o nefinanční reportingy a do dotačních výzev nebo tendrů stále častěji pronikají požadavky na cirkularitu a prokázání vlivu na životní prostředí. Ba co víc, zaměstnanci chtějí (u některých velkých korporací jde až o 80% zaměstnanců) pracovat pro firmy, které hledají cesty k menšímu zatížení přírody. U zákazníků tento trend každým rokem také významně roste.

V CIRA Advisory každý den pracujeme s firmami, které se snaží své fungování měnit. Radíme, jak přejít na cirkulární způsob fungování. Nastavujeme u nich nové procesy, radíme, jak zlepšit stávající projekty, školíme zaměstnance – a firmám to dává smysl. Pozvali jsme je proto na jedno místo, kde mohou své projekty představit, podělit se ozkušenosti a vzájemně se potkat. Nenechte si ujít zajímavé tipy od těch nejzkušenějších a sledujte novinky z Circular Economy Talks: not only CEO’s agenda.

Další článek