Domovská stránka » Kariéra pro Gen Z » CEITEC MU: NAŠÍM CÍLEM JE PŘISPĚT KE ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA
ADVERTORIAL

Sdílená laboratoř rostlinného výzkumu je součástí vědeckého ústavu CEITEC MU. Toto pracoviště disponuje špičkovým vybavením a zázemím, které jsou využívány ve výzkumných projektech, a to zejména při pěstování rostlin a řas či při simulaci enviromentálních podmínek.

Natallia Madzia Valasevich, Ph.D.

vedoucí laboratoře rostlinného výzkumu
CEITEC MU

Co je pro vás nejlepší na práci v oblasti vědy a výzkumu? A s jakými největšími výzvami se naopak potýkáte?

Hnací silou pro mnoho vědců je radost z nových objevů. Další přidanou hodnotou je spolupráce s různorodými a talentovanými lidmi v kooperativním prostředí, se kterými můžeme pomocí výzkumu potenciálně pozitivně ovlivnit celou společnost. Ať už jde o zlepšení zdraví, řešení environmentálních problémů, nebo pokroky v technologii, je naším častým cílem přispět ke zlepšení kvality života. Na druhé straně se výzkumníci potýkají s neustálým bojem o finanční prostředky. Mnoho slibných nápadů není zrealizováno kvůli omezené finanční podpoře. Vedle toho přispívá ke stresu a případnému vyhoření také velký tlak na publikování odborných prací a plnění přísných termínů.

Získání pracovních zkušeností již během studia má pro studenty obrovskou přidanou hodnotu. Jak v tomto ohledu spolupracujete s Masarykovou univerzitou?

S Masarykovou univerzitou spolupracujeme prostřednictvím stáží, které umožňují studentům získat praktické zkušenosti v nejnovějších výzkumných projektech. Studenti se také účastní společných výzkumů, které vznikají pod záštitou CEITEC MU. Díky tomu mají možnost přispět k průlomovým objevům. Pokud se studenti chtějí podílet na aplikovaném výzkumu, nabízí jim CEITEC MU rovněž pozice výzkumných asistentů. To jim umožňuje úzce spolupracovat s členy fakulty a vědeckými pracovníky na různých projektech.

Zdroj: archiv CEITEC

V současné době se zabýváte výzkumem biologické mutace rostlin. Jaký potenciál vidíte v této oblasti?

Výzkum biologické mutace rostlin je významný pro zemědělství, environmentální udržitelnost a lidský blahobyt. S pomocí pokročilých nástrojů genetického inženýrství mohou vědci vyšlechtit rostliny s vylepšenou odolností vůči škůdcům, nemocem a nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Posiluje se tak celková odolnost plodin a zvyšuje i jejich výnos. Studium mutací rostlin také otevírá cestu k vývoji nových odrůd s vyváženým obsahem živin a dále se zaměřuje na zlepšení efektivity ve využívání zdrojů. To je klíčové při řešení nedostatku potravin v rámci globálních výzev. Porozumění genetickým mutacím v rostlinách může vést k objevu cenných látek, které následně využíváme v oblasti medicíny, průmyslu, ale i jinde.

Můžete odhadnout, jakým směrem se bude výzkum ubírat v budoucnosti?

S ohledem na současné pokroky ve výzkumu bych zmínila především tři klíčové oblasti. Za prvé je to precizní zemědělství, které zahrnuje i využití pokročilých senzorů a analýz dat pro optimalizaci využívání zdrojů. Další odvětví zahrnuje vývoj klimaticky odolných plodin pomocí genetického inženýrství. A v neposlední řadě sem patří i neustálé zdokonalování technologií genomové úpravy, jako je CRISPR-Cas9. Digitální zemědělství umožní zemědělcům rozhodovat na základě dat. Budoucnost výzkumu rostlin pravděpodobně bude formována interdisciplinární spoluprací, technologickým pokrokem a globálním zaměřením na řešení výzev spojených se zajištěním potravin, udržitelností životního prostředí a změnou klimatu.

Další článek