Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra pro Gen Z » GENERACE Z VSTUPUJE NA TRH PRÁCE A MĚNÍ PRAVIDLA HRY
ADVERTORIAL

Michaela Hanková pracuje v interním HR v Nestlé, kde zastřešuje komplexní péči o zaměstnance, ale také několik HR projektů. Jedním z nich je i iniciativa „Nestlé needs YOUth“ zaměřující se na nábor studentů a absolventů, ale také na edukaci a vzdělávání mladých mimo Nestlé, ať už ve formě přednášek, workshopů, ale i jiných akcí na podporu zaměstnávání.

Michaela Hanková

Talent & People Partner v Nestlé

Jaká je hlavní mise Aliance pro mladé a jak přesně jim pomáhá při hledání práce?

Hlavní misí Aliance je aktivně podporovat a propagovat programy pro mladé lidi a rozvíjet iniciativy, které jim poskytují relevantní pracovní zkušenosti. Aliance také usiluje o zapojení svých zaměstnanců do přípravy mladých na zaměstnání – poskytuje kariérní poradenství, organizuje vzdělávací konference, pořádá workshopy a mnoho dalších aktivit.

Jaké jsou současné HR trendy a kariérní potřeby mladé generace?

Současné trendy ukazují, že mladí lidé chtějí smysluplnou práci, která jim umožní rozvíjet své dovednosti a zajistí jim osobní i profesní růst. Chtějí se angažovat v projektech a organizacích s pozitivním dopadem na společnost a udržitelnost. Důležitým faktorem je pro ně flexibilita. Vyhledávají práci na dálku, flexibilní pracovní dobu i možnosti kombinovat práci s osobním životem. Mladá generace je také více otevřena novým technologiím, inovacím a trendům. Roste zájem o digitální dovednosti, umělou inteligenci a další moderní technologie. Mladí lidé chtějí být schopni adaptovat se v rychle se měnícím pracovním prostředí a pracovat v týmu s podobně smýšlejícími lidmi.

Máte nějaké rady pro absolventy, kteří se teprve začínají uplatňovat na trhu práce? Jak a na čem by měli vystavit svou kariéru?

Nejprve je třeba identifikovat své zájmy, hodnoty a silné stránky. Důležité je hledat příležitosti, které těmto faktorům nejlépe odpovídají a umožňují jejich rozvoj. Také doporučujeme aktivně se zapojit do profesních sítí a budovat vztahy s lidmi v oboru, například přes LinkedIn. Praxe a stáže jsou skvělým způsobem, jak získat praktické zkušenosti a dovednosti. Mladí lidé by měli být otevření novým výzvám a příležitostem, učit se, rozvíjet a aktivně se podílet na svém profesním růstu. V dnešní době je zásadní být pružný a přizpůsobit se současným potřebám trhu práce.

Firmy často spolupracují s partnerskými školami i neziskovým sektorem. Co je k tomu motivuje?

Spolupráce firem s neziskovým sektorem a školami přináší mnoho výhod. Jednou z nich je možnost navázat kontakt se studenty. Firmy tak mohou identifikovat potenciálně talentované zaměstnance již v rané fázi jejich vzdělávání. Vzájemná spolupráce také poskytuje skvělou příležitost prezentovat se jako zaměstnavatel a představit své hodnoty a příležitosti mladým lidem. Tímto způsobem mohou firmy získat jejich zájem a důvěru. Sdílení odborných znalostí a zkušeností mezi organizacemi přispívá do vzdělávacího procesu, a firmy tak aktivně přispívají k přípravě mladých lidí na pracovní trh.

Next article