Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra v technologiích a výrobě » ČESKO.DIGITAL: TECHNOLOGIE MAJÍ POTENCIÁL ŘEŠIT CELOSPOLEČENSKÉ PROBLÉMY
Kariéra v technologiích a výrobě

ČESKO.DIGITAL: TECHNOLOGIE MAJÍ POTENCIÁL ŘEŠIT CELOSPOLEČENSKÉ PROBLÉMY

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Dobrovolnická organizace Česko.Digital spolupracuje především s veřejnou správou a neziskovými organizacemi, kde se snaží o úspěšný průběh digitální transformace tak, aby měnila život v Česku k lepšímu.

MARTINA HABOVÁ

Marketing and Communication Lead Česko.Digital

Můžete nám přiblížit svou činnost v oblasti digitalizace?

Je důležité pojmenovávat věci správnými jmény. Digitalizace je „jednou z technologií reformátování dokumentů (tj. převod obsahu dokumentu na jiné médium) a dochází při ní k převodu analogových dokumentů (obrázky, text, audio, video) do digitální podoby“1. Něco jiného je pak digitální transformace, tedy „kontinuální proces, který na rozdíl od digitalizace nemá jen přinést nové technologie, ale také vytvořit kompletní a fungující digitální model.”2.

V Česko.Digital provázíme veřejnou správu a neziskové organizace digitální transformací, aby uměly využívat potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů, a zlepšovaly tak podmínky pro život lidí v České republice. Pomáhá nám v tom naše komunita špičkových vývojářů, designérů, produkťáků, markeťáků a dalších expertních dobrovolníků, kteří chtějí ve svém volném čase pomáhat neziskovým organizacím i státu.

Jaká je vaše vize?

Cílem práce Česko.Digital je především systémová změna. Pracujeme na tom, aby veřejná sféra uměla využívat potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů, a zlepšila tak podmínky pro život lidí v České republice. Dosáhnout změny chceme tím, že provázíme veřejnou správu a neziskové organizace digitální transformací.

Řídíme se také 3 principy, které musí všechny naše aktivity splňovat. Usilujeme o udržitelnou změnu, tj. aby si veřejná sféra osvojila určité principy a metody a byla schopna sama a dlouhodobě řešit problémy. Víme, že teorie nestačí, proto se snažíme pracovat přímo v terénu, s úředníky a neziskovými organizacemi, abychom přinesli skutečnou změnu s přidanou hodnotou. Naše aktivity ale nekončí pouze naplněním harmonogramu, ale až když se nám povede dát do systému zpětnou vazbu – aby mohli další aktéři využít našich zjištění, poučit se z našich chyb, a my tak dosáhli multiplikačního efektu.

Mohou se do projektu zapojit i studenti a čerství absolventi?

Určitě. Jsme dobrovolnická iniciativa a vždy záleží na konkrétních potřebách projektových týmů, nicméně obecně platí, že do našich projektů a aktivit se může zapojit kdokoliv s potřebnými znalostmi a zájmem o dané téma bez ohledu na věk nebo zkušenosti. Role na projektech máme často pokryté více lidmi s různou senioritou, aby se od sebe mohli navzájem učit a pomáhat si. Nejsou výjimkou ani plně juniorní mikrotýmy s jedním mentorem. Aktuální přehled o projektech i možnostech zapojení je k nalezení na našem webu.


Zdroje:
1. www.wikisophia.cz
2. www.portaldigi.cz

Next article