Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra v technologiích a výrobě » „Ctrl-Alt-Destiny“ – ŽENY VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Kariéra v technologiích a výrobě

„Ctrl-Alt-Destiny“ – ŽENY VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Ve světě, kde technologie a inovace mění vše kolem závratnou rychlostí, je nejvyšší čas, aby se ženy chopily příležitostí, které jim nabízí vzdělání a kariéra v oblasti IT a STEM oborech celkově. Ženy znalé digitálních dovedností se mohou stát architektkami své vlastní budoucnosti, imunní vůči nejistotám budoucího trhu práce. Může to být jejich vstupenka do technicky vyspělé budoucnosti, kde mohou ovlivňovat svůj vlastní osud.

KAMILA ČUBANOVÁ

manažerka diverzity v BPS

Jedno z aktuálních témat současnosti je posílení postavení žen v IT a zvýšení jejich zájmu o tyto obory. I když se situace pomalu zlepšuje, stále v IT bojujeme s nedostatečným zastoupením žen. Nedostatek žen v IT není úplně náhodný; je důsledkem společenských stereotypů, genderových předsudků a vžité představy, že některé profese jsou ze své podstaty vhodné pro muže, zatímco jiné pro ženy. Dalším důvodem je nedostatek ženských vzorů v IT a uzavřené pracovní prostředí. To vše vytváří pro ženy překážky, kvůli kterým váhají, zda do tohoto světa vůbec vstoupit nebo v něm zůstat.

Reforma IT vzdělávání

Klíčovým faktorem této problematiky je vzdělávací systém. Včasná podpora dívek a podnícení jejich zájmu o technické předměty, matematiku či informační technologie a programování je nezbytně důležitá pro to, aby využily svůj talent a nadšení, které mohou být rozhodující pro volbu budoucího studia a povolání. Dnes se hodně soustředíme na ženy studující na vysokých školách, absolventky, ženy na mateřské nebo ty, které chtějí změnit svoji kariéru. I když to také přináší výsledky, klíčové je zaměřit se na dívky už na základních školách.

Průmysl 4.0 a změny trhu práce

Velmi důležité je také zmínit, že vzdělávání v oblasti IT může být pro ženy bránou k finanční nezávislosti. Znalosti a dovednosti pro orientaci v digitálním světě otevírají dveře k mnohem lépe placené kariéře a podporují ekonomickou soběstačnost žen. To se projeví v průběhu jejich celé pracovní kariéry a také v lepším finančním zabezpečení v důchodovém věku. Čtvrtá průmyslová revoluce přináší zásadní změny na trhu práce. Vznikají nové kariérní příležitosti a pracovní pozice, a zároveň postupně zanikají a budou zanikat některé stávající.

Řada žen může v budoucnu přijít o pracovní místa

Právě profese, které vykonávají převážně ženy, budou s největší pravděpodobností zasaženy nejvíce. Jde především o administrativní práce a služby, rutinní práce či činnosti, které nevyžadují speciální kvalifikaci. Jsou to tedy právě především ženy, kdo může v budoucnu přijít o pracovní místa, což zásadně ovlivní jejich finanční situaci, jistotu zaměstnání a další profesní růst. Tyto problémy navíc často ještě prohlubuje mateřství, protože ženy mnohem častěji opouštějí svou kariéru nebo zkracují pracovní dobu kvůli péči o děti. Svět IT může i zde pomoci, nabízí totiž mnohem větší možnost flexibility práce a podmínky pro sladění práce a rodiny.

IT zajistí ženám lepší budoucnost

Vzhledem k tomu, že trh práce v éře průmyslu 4.0, automatizace a umělé inteligence prochází dynamickými změnami, IT vzdělávání může ženám pomoci, aby byly lépe připraveny přizpůsobit se měnícímu se prostředí a zajistily si tak svou budoucnost.

Next article