Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra v technologiích a výrobě » JAK NÁM MŮŽE AI POMOCI V OBLASTI UDRŽITELNOSTI?
Kariéra v technologiích a výrobě

JAK NÁM MŮŽE AI POMOCI V OBLASTI UDRŽITELNOSTI?

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Umělá inteligence (AI) hraje klíčovou roli při budování udržitelnější budoucnosti. Především v odvětvích jako je energetika, vodní hospodářství, doprava, zemědělství, logistika ale i e-commerce je to čím dál patrnější.

MICHAELA STACHOVÁ

ředitelka Business Leaders Forum

Na následujících řádcích nečekejte hloubkovou analýzu toho, jak je možné AI pro řešení výzev v oblasti udržitelnosti využít. To nedovoluje ani rozsah článku, ani mé technologické znalosti. Tento text může spíše sloužit jako inspirace pro zamyšlení, jestli byste náhodou nemohli umělou inteligenci ve své společnosti také využít.

Datová analýza

Díky neustále se zvyšujícím schopnostem AI analyzovat a zpracovávat data se nám otevírají nové možnosti pro dosažení finančních a ekologických úspor. Vývoj AI se dnes stává mainstreamem a firmy různých velikostí mohou z této technologie těžit. V oblasti udržitelnosti můžeme AI využít například pro monitorování emisí skleníkových plynů, analýzu dodavatelského řetězce, optimalizaci provozů, snižování spotřeby energie a emisí v budovách, integraci obnovitelných zdrojů energie, zefektivnění logistiky, optimalizaci datových center nebo analýzu chování spotřebitelů.

Úspory a investice

Klíčovým prvkem těchto řešení jsou úspory, které jsou základním pilířem udržitelnosti. Díky AI mohou firmy dosahovat těchto úspor rychleji a s vysokou návratností investic. AI většinou využívá strojového učení, což počítačům umožňuje učit se z dat a zlepšovat své výkony bez lidského zásahu.

ESG strategie

Pro dosažení úspěchu v oblasti udržitelnosti s využitím AI je důležité mít strategický přístup k digitalizaci obecně a také k udržitelnosti. Firmy by měly vytvořit strategii, která zahrnuje také AI a zohledňuje ekonomické a environmentální faktory. Je to zvláště důležité v oblastech ochrany klimatu a biodiverzity, které se stávají stále důležitějšími tématy v ESG strategiích. Pokud vás zajímá spojení udržitelnosti a AI víc, doporučuji sledovat platformu AI for Good, která ukazuje příklady využití technologií pro naplnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Praktické využití AI

Studie ukazují, že masové nasazení AI v energetice, vodním hospodářství a dopravě a zemědělství umožní do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů až o 4 % a zároveň podpoří ekonomický růst. AI také významně pomůže při ochraně biodiverzity, včetně ochrany vody, ovzduší a půdy. Příklady využití AI v této oblasti zahrnují precizní zemědělství, optimalizaci využití obnovitelných zdrojů energie, plánování cest v reálném čase, analýzu satelitních dat pro monitorování změn v krajině nebo systémy pro zlepšení kvality vody a ovzduší ve městech.

Zodpovědné a efektivní využití AI

Umělá inteligence hraje a bude hrát klíčovou roli v dosahování cílů v oblasti udržitelnosti a může mít významný globální dopad na snižování emisí a ochranu přírody. Je však důležité, aby nasazení AI probíhalo zodpovědně a v rámci komplexního digitálního rozvoje. K efektivnímu využití AI je také zásadní aktivní spolupráce mezi jednotlivými sektory a odvětvími.

Tento text byl napsán za asistence OpenAI. 😉

Next article