Domovská stránka » Kariéra v technologiích » S ROZŠIŘUJÍCÍ SE DIGITALIZACÍ STOUPÁ POPTÁVKA PO REKVALIFIKACÍCH V IT OBORECH
Kariéra v technologiích

S ROZŠIŘUJÍCÍ SE DIGITALIZACÍ STOUPÁ POPTÁVKA PO REKVALIFIKACÍCH V IT OBORECH

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Úřad práce ČR pomáhá uspokojit vysokou poptávku trhu práce po IT specialistech. Přispívá na rekvalifikační kurzy zaměřené nejen na získání  IT dovedností, aktivně se podílí např. na organizaci vzdělávacích veletrhů a pravidelně spolupracuje se zaměstnavateli napříč celou republikou.

KAROLÍNA JEŘÁBKOVÁ

Úřad práce ČR

Setkáváte se s tím, že mají čerství absolventi problémy s uplatněním na trhu práce?

Ano, ale nelze tento jev paušalizovat. Jde-li zejména o absolventy technických oborů, včetně IT oborů, existuje velká šance na jejich bezproblémové pracovní uplatnění. A to hlavně tehdy, pokud během studia na střední či vysoké škole spolupracují s konkrétními zaměstnavateli formou stáží či brigád. Získávají tak potřebnou praxi a rovněž pracovní i životní zkušenosti, které pozitivně ovlivňují jejich následnou pracovní a sociální adaptabilitu na pracovním trhu.

V neposlední řadě zdárný průběh uplatnění absolventů na trhu práce významně ovlivňuje už samotná volba budoucího povolání. S výběrem mladým lidem pomáhá i Úřad práce ČR v rámci sítě Informačních a poradenských středisek pro volbu povolání (IPS). Úřad práce ČR též dlouhodobě pořádá či se aktivně podílí na organizaci veletrhů práce a vzdělávání, přehlídek středních a vysokých škol, burz práce apod. Tyto akce probíhají během celého roku v rámci celé republiky. Jejich přidanou hodnotou je, že se návštěvníci setkávají se zástupci škol, zaměstnavatelů, a udělají si tak mnohem konkrétnější představu o studijních i pracovních možnostech.

Máte nějaký osvědčený postup, jak nalákat zájemce o práci do IT oborů?

Úřad práce ČR prostřednictvím IPS seznamuje mladé lidi se situací na trhu práce a přestavuje jim zejména profese a obory, o které mají zaměstnavatelé největší zájem. IT obory a profese patří aktuálně mezi velmi žádané a Úřad práce ČR v tomto ohledu spolupracuje také s řadou zaměstnavatelů. Zjišťuje jejich personální potřeby, požadavky na nové zaměstnance a nabízí jim například možnost uspořádání výběrových řízení přímo v jejich prostorách.

Zvyšuje se u vás počet nabídek práce v IT?

Ano. S rostoucím zájmem o využívání moderních technologií ve výrobě a v dalších oblastech se prohlubuje digitalizace napříč ekonomikou, čímž roste zájem zaměstnavatelů o IT specialisty. A Úřad práce ČR v rámci své databáze hlášených těchto pracovních míst eviduje v IT oborech volných pozic velké množství.

Zvyšuje se u vás poptávka po rekvalifikaci do IT oborů?

O rekvalifikační kurzy zaměřené na IT oblast je velký zájem a poptávka po nich soustavně roste. Od začátku roku 2020 do 30. 6. 2023 se kurzů, financovaných ze strany Úřadu práce ČR a zaměřených na získání základních a specializovaných IT dovedností, zúčastnilo téměř 7 900 lidí. Zájemci mohou využít náš e-shop rekvalifikací na webových stránkách.

Jedná se o nabídku rekvalifikací a vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost. Přihlásit se mohou všichni, kteří chtějí zlepšit své vyhlídky na trhu práce. Veškeré náležitosti se dají vyřídit on-line, bez nutnosti chodit na úřad. E-shop a jeho databáze se zaměřují i na digitální kompetence – ať se jedná o informační technologie či získání kompetencí odpovídajících konceptu průmyslu 4.0., tedy v oblastech digitalizace, automatizace, umělé inteligence nebo např. využívání autonomních systémů.

Databáze rekvalifikací a kurzů dalšího vzdělávání je určena každému, kdo má zájem se vzdělávat a současně získat zejména digitální ale i další dovednosti. Mohou to být uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, ale také lidé mimo evidenci, zaměstnaní, rodiče na rodičovské dovolené, studenti a další.


Ing. Karolína Jeřábková, vystudovala Obor Veřejná správa na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. O d roku 2001 pracovala v oblasti nepojistných sociálních dávek ve veřejné správě. Na Úřadu práce ČR působí od roku 2009, z toho 12 let na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR, kde od října 2023 řídí Odbor zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Je odborníkem především na problematiku nepojistných sociálních dávek, později se začala věnovat i oblasti zaměstnanosti.

Další článek