Domovská stránka » Restart kariéry » AIESEC: PŘIPRAVUJEME STUDENTY NA TRH PRÁCE
ADVERTORIAL

Studenti, kteří se zapojují do aktivit a stáží společnosti AIESEC, získávají znatelnou převahu nad svými vrstevníky, zejména pak při hledání prvního zaměstnání.

PETRA ŽÁKOVÁ

manažerka pro vztahy s firmami
AIESEC Česká republika

ANNA MARTYKÁNOVÁ

manažerka pro Finance a Legality
AIESEC Olomouc

Co studentům přináší absolvování vašich stáží?

Hlavním přínosem absolvování jakékoliv naší stáže jsou zkušenosti. Ať už se studenti rozhodnou vyjet na pracovní a nebo dobrovolnickou stáž, vždy si odnesou cenné zkušenosti, které mohou uplatnit v osobním, studijním i profesním životě.

Když se podíváme do dnešního profesního světa, mladým absolventům velmi často chybí tři základní atributy: pracovní zkušenost, praxe v oboru a znalost cizího jazyka. To vše lze ale získat na našich stážích. Pokud se studenti rozhodnou s námi na stáž vyjet, mohou tedy získat velkou výhodu při hledání budoucího zaměstnání.

Jaká kritéria musí student splňovat, aby se mohl vašich stáží zúčastnit?

Jako první bych řekla, že věk. Zprostředkováváme stáže pro mladé lidi ve věku 18 až 30 let. Častou mýlkou je předpoklad, že naše stáže jsou pouze pro současné studenty. Může se ale přihlásit i absolvent, pokud splňuje věkový limit.

Dále musí mít čas se stáže zúčastnit. Dobrovolnické stáže jsou sice na 6 týdnů, ale některé pracovní mohou trvat i rok.

Další požadavky mají firmy a organizátoři, kteří stáže zaštiťují. U firem většinou záleží na zkušenostech a schopnostech účastníka a jejich shodě s tím, co daná firma hledá. U dobrovolnických stáži je vše volnější, ale stále platí, že by například na stáž ve škole měl jet student pedagogiky.

Zahraniční stáže máte rozdělené do 3 skupin – Global Volunteer, Teacher a Talent. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Global Volunteer, jak už název napovídá, jsou dobrovolnické stáže. Tento typ stáží má krátkodobý charakter, tedy maximální délku 6 týdnů. Co je pro tyto stáže specifické, je jejich přímé spojení s cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Každá stáž přispívá k určitému cíli a díky tomu může student přímo pomoci s jejich plněním. Na tyto stáže je poměrně snadné se dostat, stačí si vybrat a splnit základní požadavky.

V případě stáží Global Talent a Global Teacher se jedná o pracovní výjezdy. Tyto stáže mají různé délky trvání. Profesní stáž může trvat od 6 týdnů až po rok a půl. Podle doby trvání pak mohou studenti obdržet také finanční odměnu.

O něco složitější je dostat se na stáže Global Talent a Teacher. Především z důvodu potřeby naplnit požadavky pro výkon dané pozice – uchazeč musí být studentem/absolventem oboru, se kterým stáž souvisí. Co se týče samotného rozdílu mezi Global Talent a Teacher, Global Talent jsou stáže zaměřeny převážně na marketing, business development, IT nebo administrativu. Kdežto Global Teacher se zaměřuje přímo na učitelství.

Jak dlouho trvá celý proces přípravy než může student vyrazit na stáž?

Od doby, co se student přihlásí, že by měl zájem o nějakou stáž, musí projít několika body. První a nejkratší je telefonní hovor od dané pobočky, která má pod sebou kraj, ve kterém studuje/absolvoval studium. Následuje osobní schůzka s daným člověkem. Hovor probíhá ideálně do 24 hodin od přihlášení, ale doba se může prodloužit, záleží na okolnostech. Domluví se datum schůzky, která je zpravidla do týdne.

Poté záleží na studentovi, kdy se přihlásí už na konkrétní stáž a také na pobočce, která má danou stáž na starosti v zahraničí. Tam si se zájemcem domluví pohovor a zašlou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Poté musí dojít ke schválení stáže i z naší strany. Následuje už jenom podepsání smlouvy a zaplacení poplatku. Před odjezdem na samotnou stáž ještě zájemce absolvuje přípravný seminář. Celý tento proces může trvat měsíc nebo déle, záleží na rychlosti druhé strany, získání potřebných dokumentů a termínu samotné stáže.


Za jakým účelem vznikla organizace AIESEC ČR?

Založení AIESEC bylo reakcí na II. světovou válku. Organizace měla a má odbourávat diskriminaci, nenávist či skepsi vůči jiným kulturám, a to skrz edukaci mladých lidí a jejich seznámení s ostatními zeměmi skrz přímý osobní kontakt. Tato myšlenka byla atraktivní i pro Česko, a tak vznikl v roce 1966 AIESEC i tady.

Další článek