Domovská stránka » Věnované rodinám » BIOLOGICKÁ LÉČBA PŘINÁŠÍ NADĚJI PRO PACIENTY S TEŽKÝM ASTMATEM
ADVERTORIAL

Pacientům trpících těžkým průduškovým astmatem rezistentním na standardní léčbu může pomoci přesně zacílená biologická léčba.

doc. MUDr. JAROMÍR BYSTROŇ, CSc.

Oddělení alergologie a klinické imunologie FN a LF OU Ostrava
Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Jaké jsou příčiny jeho vzniku a kolik lidí v České republice jím trpí?

Ve statistikách ÚZIS je registrováno kolem 350 000 astmatiků. Skutečný počet pacientů s průduškovým astmatem se ale pohybuje mezi 700 000–800 000. Základem vzniku astmatu je genetická vloha pacienta, vlohy pro alergii má 60 % veškeré populace. 

Dalším faktorem jsou zevní vlivy (infekce dýchacích cest, průmyslové a dopravní exhalace, emoce, stres, tělesná hmotnost), které napomáhají spuštění genetických faktorů. Výskyt klinicky manifestní alergie se odhaduje na 25–35 % populace. 

Patří astmatici při onemocnění covidem-19 do rizikové skupiny? 

Primárně ne. Pravidelná antiastmatická léčba působí systematicky protizánětlivě a chrání dýchací systém před koronavirovou infekcí. Za rizikové můžeme považovat jen pacienty – astmatiky s komorbiditami, které jsou rizikové samy o sobě (obézní pacienti, diabetici, kardiaci), a pacienty, kteří pravidelně neberou antiastmatickou léčbu.

Největší výhodou biologické léčby je její zacílení specificky na konkrétní místo v řetězci alergického zánětu.

Jaké formy léčby astmatu mají pacienti k dispozici?

Rozlišujeme léčbu úlevovou a protizánětlivou. U každého astmatika je potřebné podrobnou diagnózou objasnit převládající fenotyp astmatu. Při nedostatečném efektu komplexní antiastmatické léčby těžké perzistující formy onemocnění je indikovanáno nasazení biologické léčby.

Co je hlavní výhodou nové biologické léčby a jak probíhá?

Největší výhodou biologické léčby je její zacílení specificky na konkrétní místo v řetězci alergického zánětu – na konkrétní cytokin nebo receptor. V současné době máme několik molekul, které účinně do tohoto řetězce zasahují.

Pro jaké pacienty je tato léčba vhodná a proč? 

Léčba je určena pouze pacientům s těžkým průduškovým astmatem, na které dostatečně nepůsobí ostatní léčebné metody. Podání léčby lze cíleně zaměřit podle dominujícího fenotypu onemocnění. Jedná se o léčbu velmi bezpečnou a v některých případech si ji mohou pacienti aplikovat sami, a to ve formě podkožních injekcí.

FAKTA O ASTMATU

– Ve statistikách ÚZIS je registrováno kolem 350 000 astmatiků.

– Skutečný počet pacientů s průduškovým astmatem se však pohybuje mezi 700 000-800 000.

– Základem vzniku astmatu je genetická vloha pacienta, vlohy pro alergii má 60 % veškeré populace.

– Dalším faktorem jsou zevní vlivy (infekce dýchacích cest, průmyslové a dopravní exhalace, emoce, stres, tělesná hmotnost), které napomáhají spuštění genetických faktorů.

Další článek