Skip to main content
Domovská stránka » Věnované rodinám » ZNAKY TÝRÁNÍ NESMÍ OKOLÍ IGNOROVAT
ADVERTORIAL

Kdokoliv z nás si ve svém okolí může všimnout probíhajícího násilí páchaného v rodině, ať už přímo na dítěti či mezi partnery. Je bezpodmínečně nutné snažit se ho zastavit, proto bychom ale měli vědět, jak citlivě a efektivně tento problém řešit.

Někdy je těžké násilné chování v rodině odhalit. Náznaky probíhajícího domácího násilí totiž mohou, ale nemusí být patrné.

K násilí může docházet mezi partnery, ale může se přenášet i na dítě.

Jak zjistit, že v rodině probíhá násilí?

Pokud jde například o pár, který užívá toxické látky (alkohol, drogy), je pravděpodobné, že péče o dítě bude z jejich strany velmi problematická. Jedná se často o rodiče, kteří se opakovaně hádají tak hlasitě, že tyto situace zaznamenávají sousedé.

K násilí může docházet mezi partnery, ale může se přenášet i na dítě. Kromě sousedů je třeba, aby situaci vnímala také blízká rodina, v případě starších dětí například i spolužáci nebo pedagogičtí pracovníci. 

Jak se proti násilí bránit jako oběť? 

Bohužel známe případy týrání kojenců a batolat, děti v tomto období se skutečně nemohou bránit, pak je třeba zásahu blízkého okolí – rodiny, příbuzných, sousedů a podobně. Nápomocní jsou také například pediatři. Starší děti mají možnost se obrátit na Linku důvěry Dětského krizového centra nebo i na Policii České republiky.

Efektivní pomoc najdou ale také ve škole nebo v sousedské komunitě. Je důležité, aby okolí dítěte závažné znaky případného týrání neignorovalo, dítě vyslechlo a v případě nutnosti podalo pomocnou ruku.

Podpořte Nadaci Naše dítě. Klikněte ZDE

Jak může každý pomoci, pokud zjistí, že je někomu ubližováno?

Pokud má kdokoliv z blízkého okolí dítěte (sousedi, učitelé) podezření na týrání, v první řadě je třeba zkusit se ptát dítěte, zda je vše v pořádku. Samozřejmě je možné promluvit také s rodiči, doporučit rodinnou terapii, nebo léčení případných závislostí, doporučit organizaci, která může být v těchto situacích nápomocna.

V případě potvrzení, nebo zjevných znaků týrání (modřiny, toulání se, zhoršení prospěchu, uzavřenost a podobně), je vhodné obrátit se na místní Orgán sociálně-právní ochrany dítěte, případně na Policii České republiky. 

Next article