Skip to main content
Domovská stránka » Životní styl » Ekologické Česko » ELEKTROMOBILITA, EMISSION FREE MOBILITA A CHYTRÁ MĚSTA
ADVERTORIAL

Budoucnost dopravy má mnoho podob a zatím není v našich technických možnostech spoléhat se pouze na elektromobilitu. Jaké jsou další možnosti alternativní dopravy? Svou vizi představuje Ing. Martin Babuška z Czech Smart City Cluster.

Ing. MARTIN BABUŠKA, MBA, LL.M.

Czech Smart City Cluster

Většinově rozšířené používání osobních elektromobilů je krásná představa světlých zítřků, ale z pohledu dnešních technologií a využití stávající infrastruktury nebo i budování infrastruktury nové, se především v rámci měst jedná spíše o peklo.

I když se budují nabíjecí stanice u benzínových pump, obchodních domů, firem apod., není reálné za stávající infrastruktury inženýrských sítí pokrýt ani 10% podíl elektromobilů na celkovém objemu vozidel.

Z hlediska komplexního Smart řešení elektromobility ve městech a regionech si nejprve musíme stanovit koncepci „emission free mobility”. Jedná se primárně o zmapování stávajících dopravních toků ve městě, ať už prostřednictvím senzorické sítě či digitálního dvojčete města, a vytvoření strategického návrhu, jak ve vybraných lokalitách města omezovat civilní automobilovou dopravu a nahradit ji „emission free mixem“. 

Projekty Czech Smart City Cluster ZDE

Co je ,,Emission free mix“?

„Emission free mix“ ve své podstatě představuje alternativní kombinaci dopravy s využitím elektrovozidel, kol, elektrokol či pěší dopravy. Opět se ale musíme přednostně věnovat infrastruktuře a otázkám typu: „Máme plochy a infrastrukturu pro nabíjecí stanice?”, „Můžeme pro vybranou část obyvatel (např. pro seniory) zajistit dopravu obecními elektrovozidly jak službu?”, „Máme vyhrazené bezpečné trasy pro cyklodopravu nebo se na chodníku budou cyklisté srážet s chodci?”, „Lokalita, kde chceme více chodců, je bezpečná? Je pro občany příjemné tudy chodit?” 

Otázek přímo souvisejících s infrastrukturou alternativní mobility je více než dost, ale celý problém přechodu na alternativní dopravu má i vyšší úroveň.

Jak na udržitelnou dopravu ve městech? Klikněte ZDE

Doprava ve městech

Proč jezdí tolik občanů osobním automobilem a kam? Můžeme částečně omezit dopravu tím, že budou moci někteří občané částečně pracovat na home-office? Je nutné, aby občané plnili po pracovní době parkoviště obchodních domů a zvyšovali provoz nebo bude lepší podporovat např. online nakupování? Máme komfortní P+R na okrajích měst? Aby se lidé dojíždějící mimo město po vystoupení z auta cítili příjemně a nastoupili do MHD, než aby jeli autem do centra dál?

Otázek je více než dost, ale problematika úspory emisí a elektromobility není jen o nainstalování nabíječek na elektromobily. Jedná se o komplexní problematiku celé společnosti, a proto se musí řešit ve více vrstvách strategického řízení a postupnými kroky.

Tato problematika je klíčová všude po světě a my nejsme vůbec pozadu, stačí pouze chtít najít komplexní řešení, především na úrovni měst, a pohlížet na věc s dlouhodobým horizontem postupného zlepšování.

Next article