Skip to main content
Domovská stránka » Budoucnost práce » CZECHITAS: HRAJTE SI S NÁSTROJI AI A U PRACOVNÍHO POHOVORU JEJICH VYUŽITÍ HRDĚ PŘIZNEJTE
ai nástroje

CZECHITAS: HRAJTE SI S NÁSTROJI AI A U PRACOVNÍHO POHOVORU JEJICH VYUŽITÍ HRDĚ PŘIZNEJTE

Zdroj: Adobe Stock

Digitální revoluce nastartovala zcela novou podobu pracovního trhu a od základu změní náplň práce řady pozic, některé možná navíc zcela zaniknou. Budoucí úspěšná kariéra jednotlivce se bude odvíjet od zvládnutí nových digitálních kompetencí a schopnosti stále se vzdělávat.

Jana Majorská

Head of People & Culture

Nejnovější průzkumy ukazují, že 90 % pracovních míst v Evropě vyžaduje alespoň základní úroveň digitálních kompetencí, v USA je to dokonce 92 %. Ač se mohou tak vysoká čísla zdát nereálná, při bližším pozorování si můžeme všimnout, že požadavky na schopnost či chuť učit se zacházet s digitálními nástroji na nás čekají i v pracovních inzerátech na role, kde bychom je nečekali. Doručování balíčků, práce ve skladu či na prodejně, v gastronomii nebo zákaznickém servisu dávno nejsou manuálními činnostmi, ale profesemi, kde zaměstnanci často pracují s interními systémy, rezervačními či plánovacími softwary.

Na pozici specialisty či managera v oboru financí, marketingu nebo obchodu si také již nevystačíme s balíčkem MS Office na uživatelské úrovni a jedním či dvěma oborovými softwary, jak jsme byli zvyklí. S nástupem generativní umělé inteligence, zefektivňování, automatizace a nahrazování činností od rutinních po sofistikované, si možná můžeme připadat jako řemeslníci po nástupu průmyslové revoluce. I oni si kladli otázku, co budou dělat, když jim stroje vezmou práci.

moderní technologie
Zdroj: Adobe Stock

A stejně jako před dvěma sty lety, kdy některé profese zanikly a jiné vznikly, kdy se z kusové výroby museli lidé naučit ovládat stroje, a tedy pracovat jiným způsobem, se i dnes proměňují požadavky na naše schopnosti. Nenajdeme asi moc lidí, kteří budou zastávat názor, že kdyby tehdy průmyslová revoluce neproběhla, žilo by se nám lépe. Je ale přirozeností člověka cítit strach z neznámého. I my se tedy možná obáváme, co bude s naší profesí, a zarytě se tak držíme postupů, na které jsme zvyklí. Vítězná strategie je však jiná.

Ať pracujete ve vrcholovém managementu, na úřednické pozici,  ve službách, školství, či pohostinství, vaší vstupenkou k zachování pracovního místa je bezesporu získávání a prohlubování digitálních kompetencí. Teď je ten pravý čas získat náskok a velkou konkurenční výhodu na trhu práce. Ať jde o používání základních digitálních nástrojů nebo o využívání AI k různorodým činnostem, na pracovním poli vyhraje ten, kdo se je naučí používat.

ai nástroje
Zdroj: Adobe Stock

Pokud dostanete při výběrovém řízení na pozici ředitele obchodního oddělení otázku, zdali jste využili při zpracování případové studie chatGPT, můžete s klidem odpovědět, že ano. Pro zaměstnavatele to bude signálem, že je uchazeč schopen pomoci si k vyšší efektivitě nástrojem jazykového modelování, který v budoucnu bude dle vědců schopen vykonávat drtivou většinu kognitivních funkcí. A takový zaměstnanec bude firmě přinášet opravdu vysokou hodnotu.

Budoucnost práce je budoucností kontinuálního vzdělávání se. Začít lze v jakémkoli věku, z kteréhokoli kouta České republiky, z jakékoli startovací čáry udané dosaženým vzděláním či dosavadní zkušeností. A pokud jste ve fázi hledání nové práce, vyzkoušejte si pohovor nanečisto s chatem GPT, vytvořte si designový životopis v Canva a nechte si pomoct s překladem do angličtiny v DeepL. Hrajte si s nástroji a u pohovoru jejich využití hrdě přiznejte. Firmy budoucnosti velmi dobře vědí, že bez lidí, kteří umí digitální pomocníky využít, se neobejdou.

Next article