Skip to main content
Domovská stránka » Budoucnost práce » UNIVERZITNÍ KARIÉRNÍ CENTRA: VÁŠ NÁSKOK NA BUDOUCÍM TRHU PRÁCE
Budoucnost práce

UNIVERZITNÍ KARIÉRNÍ CENTRA: VÁŠ NÁSKOK NA BUDOUCÍM TRHU PRÁCE

Zdroj: Adobe Stock

Změny na poli technologií přirozeně ovlivňují i pracovní trh. Vysokoškolská poradenská pracoviště proto pomáhají mladým lidem se startem jejich kariéry. O této podpoře kariérních center (KC) se však kvůli nedostatku informací dozví mnozí studenti příliš pozdě, nebo dokonce vůbec. A to je chyba!

Výsledky průzkumů ukazují, že nejistota je převládajícím pocitem absolventů, kteří vstupují na trh práce. U studentů se setkáváme s obavami kvůli nedostatku praxe, získaných zkušeností či nevhodnosti vybraného oboru. Mnohdy u nich také převládá pocit, že nedosahují na požadavky popsané v inzerátech. Z průzkumů též vyplývá, že až 50 % studentů nemá přehled o předních zaměstnavatelích nebo osobnostech ve svém oboru a nevyužívá aktivně profesní sítě. Zvídavost a zájem přitom oslabují zmíněnou nejistotu a umožňují lepší plánování následného uplatnění na pracovním trhu. Přemýšlení o kariéře a její budování už během studia tak snižuje tendenci ke zbrklým rozhodnutím na poslední chvíli.

práce pro studenty
Zdroj: Adobe Stock

Odbornost a oborové kompetence jsou samozřejmě důležité. Avšak velmi záleží na konkrétním oboru. Pokud se člověk nechce stát například lékařem, kde je výkon povolání legislativně podmíněn vzděláním, jsou znalosti z oboru sice dobrým odrazovým bodem pro první kariéru, ale nejsou jediným určujícím kritériem k přijetí. Obdobně nejsou pro zaměstnavatele mnohdy klíčové ani zkušenosti a praxe uchazeče. Čím dál tím více platí: „Pokud to neumíš, rádi tě vše naučíme, ale musíš chtít.“ K získání dané práce se proto jako zásadní jeví tzv. přenositelné kompetence, které lze využít na mnoha různých pozicích a zároveň se dají dobře trénovat už během studia. Skvělá zpráva je, že tyto dovednosti má každý. Patří sem schopnosti od sebereflexe přes základní IT znalosti a komunikační dovednosti až po týmovou práci a plánování. Zaměstnavatelé zvláště oceňují proaktivní přístup, schopnost se učit novým věcem a odpovědnost za svěřené úkoly.

Kariérní centra skrze poradenství identifikují se studenty jejich silné stránky a dovednosti. Následně studujícím doporučují, jak lze tyto schopnosti dále rozvíjet a jak je nejlépe prezentovat budoucímu zaměstnavateli. Když totiž mladý člověk ví, že má co nabídnout, tak pro něj trh práce vypadá veseleji. Úspěch má navíc po staletí stejnou recepturu – být aktivní, ptát se lidí kolem a pomáhat ostatním. Proto podpořte studenty ve vašem okolí i vy a zeptejte se jich, co vědí o kariérním centru na jejich univerzitě.

Autor: Zástupci z karierních center ČZU, MUNI, UK, UPOL, UTB, VŠB-TUO, VŠCHT

Next article