Domovská stránka » Inovace a technologie » Inovativní Česko » KORONAKRIZE URYCHLÍ DIGITALIZACI ČESKÉHO PRŮMYSLU
ADVERTORIAL

Koronavirová krize by mohla mít aspoň jeden pozitivní dopad na český průmysl. Mohla by urychlit jeho digitální transformaci a rozšířit používání technologií a postupů označovaných jako Průmysl 4.0. Firmy, které už dříve investovaly do své digitalizace, záhy po vypuknutí krize zjistily, že se jim díky digitálním technologiím navzdory epidemii a omezením v ekonomice snadněji dýchá.

Český průmysl má nakročeno k lepší budoucnosti.

Právě zkušenosti z krize v řadě firem nastartovaly diskuse o dalších investicích do digitalizace. Potvrdily to i průzkumy, které v létě mezi průmyslovými firmami dělal Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zhruba čtvrtina z nich vidí ve zvýšení investic do digitální transformace jednu z cest z koronavirové krize. Takto přemýšlejí především velké firmy. Skoro 60 procent firem, které odpovídaly přímo v průzkumu o zavádění prvků Průmyslu 4.0, uvedly, že kvůli zkušenostem z koronavirové krize chtějí více investovat do technologií Průmyslu 4.0.

Výhody v digitalizaci

Nové digitální technologie poskytují firmám řadu konkurenčních výhod. Mohou rychleji reagovat na změny na trhu a snadněji přizpůsobovat své produkty a služby potřebám zákazníkům. Data o provozu strojů dovolují strojírenským firmám poskytovat vzdálený monitoring a vzdálenou údržbu strojů. Softwarové roboty zase usnadňují administrativní práce. Cloudové technologie umožňují efektivní práci na dálku. To vše se v koronavirové krizi, kdy není možné jezdit za zákazníky a kdy část zaměstnanců ve firmě fyzicky chybí, hodí.

Mezi některými firmami stále přetrvává názor, že investice do digitální transformace je zatím hlavně vyžadovaný trend, jehož přínosy se projeví až časem. Přesto roste počet firem, které mají s předchozí digitalizací dobré zkušenosti. Zatímco v roce 2019 uvedlo 59 procent firem, že se jejich očekávání z těchto investic naplnila, letos je to 62 procent. Nejčastěji se firmy snaží zaváděním technologií Průmyslu 4.0 zvyšovat produktivitu práce a snižovat náklady na jeden vyrobený kus.


Posun je vidět také v ochotě investovat do digitální transformace vyšší částky. Jestliže loni uvedlo 27 procent účastníků průzkumu o zavádění Průmyslu 4.0, že za tyto technologie utrácejí od 5 do 20 procent ročního investičního rozpočtu, letos to bylo už 42 procent firem. Zároveň polovina firem chce v příštích letech své investice do Průmyslu 4.0 držet na nynější úrovni. Dalších 49 procent podniků je chce dál zvyšovat. Rozsah a objem celkových investic bude ale brzdit celková ekonomická situace, i tak ale digitální technologie firmám mohou pomoci. 

Pokud se tyto trendy potvrdí, má český průmysl nakročeno k lepší budoucnosti. Bude snadněji konkurovat především zahraničním firmám, které se svou digitální transformací zabývají déle než podniky v Česku. Zároveň si tím vytváří prostor pro zvyšování přidané hodnoty svých výrobků a služeb. To je také jediná udržitelná cesta k trvalejšímu a rychlejšímu růstu mezd.

Další článek