Skip to main content
Domovská stránka » Inovace a technologie » Inovativní Česko » UKLÁDÁNÍ A TRANSPORT ENERGIE – EKOLOGICKY ČISTĚ A VŽDY POHOTOVĚ
ADVERTORIAL

RNDR. JIŘÍ ČERMÁK , CSc., DSc.

Ústav fyziky materiálů AV ČR

Vodík jako nosné médium

Lidská činnost klade stále vyšší nároky na snadno dostupné zdroje energie s důrazem na ekologickou čistotu a snadnou možnost transportu. Jako vhodné nosné médium energie může sloužit vodík, a to nejen jako palivo k přímému spalování, ale i jako palivo pro výrobu elektřiny v palivových článcích. Jde prakticky o neomezeně obnovitelné médium, které nezanechává uhlíkovou stopu. Tak vznikla otázka s velmi širokým dopadem do technické i celospolečenské sféry: jak vodík uchovávat? Až dosud se využíval vodík zkapalněný nebo ve formě stlačeného plynu, což však není ani bezpečné, ani levné. V posledních letech se ukázalo, že mnohem bezpečnějším, levnějším a překvapivě i efektivnějším způsobem je skladování vodíku ve formě pevných hydridů.

Ústav fyziky materiálů AV ČR se již několik let podílí na vývoji materiálů, které efektivně absorbují vodík a podle potřeby jej snadno uvolní zpět. Většinou se připravují technikou blízkou k práškové metalurgii a mají nejrůznější chemické složení. Jak je vidět z obrázku, v konečné podobě mohou mít tyto materiály kovový vzhled. Dokážou uskladnit vodík v pozoruhodném množství a uchovat jej po dlouhou dobu bez jakéhokoliv nebezpečí pro okolí. Naše pracoviště se během několika let zařadilo mezi špičkové mezinárodní vědecké týmy, které se této problematice věnují. Naše výsledky byly publikovány v předních odborných časopisech a jsou odbornou veřejností přijaty jako excelentní příspěvky k poznání v tomto oboru. 

Vzhled absorbujícího média v podobě tablet

Next article