Skip to main content
Domovská stránka » Inovace a technologie » Technologie a inovace » ČVUT – MODERNÍ VYSOKÁ ŠKOLA S TRADICÍ
Inovace a technologie

ČVUT – MODERNÍ VYSOKÁ ŠKOLA S TRADICÍ

Ve spolupráci s:
Foto: Archív ČVUT
Ve spolupráci s:
Foto: Archív ČVUT

DOC. DR. ING. GABRIELA ACHTENOVÁ

Prorektorka pro bakalářské a magisterské studium ČVUT

Proč by si uchazeči měli vybrat právě ČVUT? Které studijní programy jsou v současnosti nejžádanější na bakalářském a magisterském stupni studia?

ČVUT je moderní vysoká škola s více než 300letou tradicí. V hodnocení získalo nejvyšší stupeň A a patří mezi 25 % nejlépe hodnocených univerzit v žebříčku QS World University Rankings.

Nabízíme 227 studijních programů žádaných ve 21. století, z toho 94 programů v cizím jazyce a 18 navazujících magisterských double degree programů. Během studia mohou studenti vycestovat na prestižní zahraniční univerzity, v průběhu studia s ČVUT spolupracují velké firmy (například Škoda Auto, Siemens, ČEZ). Absolventi mají dobrou uplatnitelnost na trhu práce a odpovídající finanční ohodnocení. Mezi nejžádanější bakalářské programy patří Informatika, Teoretický základ strojního inženýrství, Architektura a urbanismus, Architektura a stavitelství, Fyzioterapie a Technika a technologie v dopravě a spojích. Z navazujících magisterských programů lákají především Informatika, Civilní nouzové plánování, Stavební inženýrství, Architektura a urbanismus, Architektura a stavitelství, Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, Technika a technologie v dopravě a spojích.

V hodnocení získalo nejvyšší stupeň A a patří mezi 25 % nejlépe hodnocených univerzit…

Mění se nějak počty uchazečů v průběhu let? Jaký trend předpokládáte do budoucna?

Zájem o technické obory zůstává stabilní, nicméně v letošním přijímacím řízení se projevil pokles počtu zahraničních studentů, což souvisí s pandemií COVID‑19 a souvisejícími opatřeními.

Na kterých zajímavých inovativních projektech se vaši studenti aktuálně podílejí?

V rámci Studentské grantové soutěže bylo v letošním roce podpořeno téměř 400 studentských projektů více než 112 miliony Kč. Tematicky projekty zasahují do všech oblastí vzdělávání, které jednotlivé fakulty a vysokoškolské ústavy uskutečňují. ČVUT je též součástí evropského konsorcia prestižních technických univerzit EuroTeQ. V rámci tohoto konsorcia nabízí šest technických univerzit z celé Evropy vybrané předměty vyučované online v anglickém jazyce. Studenti ze všech zapojených univerzit si mohou zapsat a absolvovat předměty ostatních univerzit a rozšířit si svoji odbornost.

V září probíhá Evropský týden mobility. Rektor ČVUT, doc. Vojtěch Petráček, zahájil projekt Národní den bez kouře a vyhlásil soutěž, v níž mohou studenti soutěžit s inovativními řešeními, která by přispěla ke snížení emisí. Můžete nám tento projekt přiblížit?

ČVUT původně bylo partnerem akce Národní den bez kouře. Následně pan rektor vyhlásil také Studentskou inovativní soutěž „Bez kouře“ o nejkvalitnější realizovatelný projekt v oblasti vývoje a implementace nových technologií přispívajících k omezování emisí. Tuto soutěž zastřešuje ČVUT s ostatními přizvanými partnery, kteří mají své zástupce v hodnotící komisi. Významnou podporu soutěžícím poskytne inkubátor ČVUT InQBay. K vyhlášení soutěže dojde v průběhu října 2021 a závěrečné prezentace se uskuteční do konce dubna 2022. Vyhlášení výsledků pak proběhne v rámci zahájení dalšího ročníku akce. Na finalisty čeká zajímavá finanční odměna. Více informací naleznete na webu projektu na adrese www.idnes.cz/native/ceskobezkoure.

Next article