Domovská stránka » Inovace a technologie » Technologie a inovace » JAN LUKAČEVIČ: NOVÁ VĚDA NA DOMA BUDE ZÁJEMCE PŘEDEVŠÍM BAVIT
Kariéra ve STEM

JAN LUKAČEVIČ: NOVÁ VĚDA NA DOMA BUDE ZÁJEMCE PŘEDEVŠÍM BAVIT

Foto: Patrik Klema

ING. JAN LUKAČEVIČ

Kosmický inženýr

NATO 2030 Young Leader

Popularizátor SSČ AV ČR – projekt Věda na doma

Zastáváte pozici popularizátora na Středisku společných činností AV ČR. Znamená to, že máte na starosti popularizaci výzkumu všech ústavů sdružených na Akademii věd?

Neznamená. Na SSČ momentálně pracuji na projektu Věda na doma. Ten vznikl živelně během koronavirové pandemie a nabídl široké veřejnosti přednášky, videa a návody na experimenty přímo od vědců, aby lidé byli vědě nablízku i zavření doma. Projekt sklidil velký úspěch. Po roce trvání jsme vše chtěli posunout dál a začala se rodit „nová“ Věda na doma. Tentokrát se zaměřuje na projekty občanské vědy, tedy takové projekty, do nichž se může veřejnost zapojit a nějak přispět. V takovém výzkumu je však nutné něco o daném tématu vědět. V posledních několika měsících proto spolu s vybranými ústavy napříč vědeckými obory natáčíme série videí přibližující tyto projekty, aby lidé získali potřebné informace a mohli se zapojit. S kolegy chystáme i nový interaktivní web a pojímáme vše komplexně, aby zájemce celá tato aktivita bavila.

Působíte mimo jiné jako NATO 2030 Young Leader. Můžete nám přiblížit tento projekt?

Jedná se o dlouhodobou iniciativu, která si klade za cíl pomoci NATO držet prst na tepu doby a přichystat se na výzvy, kterým bude čelit v budoucnu. I z toho důvodu si generální tajemník J. Stoltenberg vybral poradní sbor složený z mladých expertů, které pověřil úkolem tyto výzvy pojmenovat a přijít na jejich možná inovativní řešení. V našem sboru vedu pracovní skupinu zaměřenou na inovace a tzv. Emerging a Disruptive Technologies. Ve zkratce jde o to, aby Alianci neujel vlak ve vědě a výzkumu a aby si zachovala technologickou a vědeckou převahu i v budoucnosti.

Založil jste také laboratoř Marsonaut, která slouží k výzkumu pěstování rostlin v simulovaných podmínkách Marsu. Máte již uspokojivé výsledky?

Uspokojivé výsledky jsme určitě měli. Povedlo se nám prakticky z ničeho vybudovat laboratoř, ve které se dařilo pěstovat rostliny různých druhů a rozpoznávat rizika a nedostatky technologie aeroponie. Myslím, že tyto poznatky mohou být do budoucna užitečné pro její další rozvoj. Nyní laboratoř na základě předem podepsaného memoranda převzala Česká zemědělská univerzita a doufám, že se v ní uskuteční další zajímavé studentské výzkumy.

Velmi diskutovaným tématem je tzv. European Green Deal. Věnujete se na AV ČR projektům, které pomohou se snižováním emisí?

Ne, to mojí úlohou není, ale úplně vzdálen od tohoto tématu také nejsem. Snad jen prozradím, že ve výše zmíněné Vědě na doma přibližujeme i výzkumy, které se zabývají studiem nanočástic v ovzduší a jejich působením na lidské zdraví. Považuji za mimořádně důležité, abychom se tomuto tématu celospolečensky věnovali a každý z nás ho přijal za své, protože dopady na zdraví pocítíme nejen my, ale i další generace. Čím dříve situaci změníme, tím lépe.

Další článek