Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra ve STEM » FIRMY SI VÁŽÍ KVALITNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Kariéra ve STEM

FIRMY SI VÁŽÍ KVALITNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Situace na trhu práce je velmi proměnlivá, ačkoliv v některých oblastech poptávka po nových zaměstnancích výrazně a dlouhodobě převyšuje nabídku. O jaké zaměstnance je největší zájem a jak vypadá ideální zaměstnavatel?

Ing. JIŘÍ HORECKÝ, Ph.D., MSc., MBA

prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Došlo v poslední době k nějakým zásadním nebo trvalým změnám v přístupu firem k zaměstnancům?

Firmy si obecně více váží kvalitních a stabilních zaměstnanců. Věnují více pozornosti jejich potřebám, celkové spokojenosti, ale i fyzickému a duševnímu zdraví. Je to dáno jednak dlouhodobou situací na českém trhu práce, ale také měnícím se přístupem řady zaměstnavatelů. 

Jsou oblasti, kde se zaměstnanecké benefity mění rychleji než jinde?

Ano, existují oblasti, kde se zaměstnanecké benefity mění rychleji než v jiných odvětvích. Dynamický rozvoj je např. v IT průmyslu, kde si zaměstnanci vybírají zaměstnavatele a ne naopak. Posun můžeme vidět i u větších korporací. Naopak ve veřejném sektoru, který má jinou právní úpravu zaměstnaneckých benefitů, vidíme spíše menší změny. 

O které oblasti trhu práce je mezi lidmi největší zájem? Dochází v některých segmentech k výrazným rozdílům mezi nabídkou a poptávkou?

Větší zájem je o práci v IT firmách, start-upech, kreativním průmyslu, obchodu a podnikání, ale i ve zdravotnictví. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o pracovníky převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je také po kvalifikovaných řemeslnících. Částečně také chybí zaměstnanci ve službách (zejména v sezónních obdobích). 

Je možné s tímto jevem pracovat, a zmírnit tak zmíněný nepoměr?

Částečným řešením (zejména v průmyslu či stavebnictví) je řízení legální pracovní migrace, tedy zvýšení migračních kvót. A částečně je nutné měnit kapacity vzdělávací soustavy, např. navýšením počtu studentů medicíny či nelékařských zdravotnických oborů, což se částečně děje. Neutěšená je ale i situace ve stavebnictví a v podstatě ve všech řemeslnických oborech.

Když byste měl několika slovy popsat firmu, která je „správným zaměstnavatelem“, co vás napadá?

Měla by to být firma, která je úspěšná, inovativní, společensky odpovědná, flexibilní a pečuje o zdraví a spokojenost svých zaměstnanců.

Next article